Boerderij TRB Benschop - Foto Frits van der Gronde

De “Mooiste boerderij van Utrecht”

De verkiezing boerderij van het jaar nadert een climax. De verkiezing begon met 25 boerderijen die door de gemeenten aangemeld zijn als hun mooiste. Hiervan zijn er nu nog vier over. Een onafhankelijke jury van deskundigen zal samen met het publiek beslissen wie de eretitel: “25ste Boerderij van het Jaar” mag dragen. Deze lustrum verkiezing…
Lees verder

Rijksmonument in Twente

Enquête vergunningsplicht rijksmonumenten

Eigenaren van rijksmonumenten wordt gevraagd mee te werken aan een onderzoek naar de effecten van het afschaffen van de vergunningplicht voor bepaalde bouwkundige activiteiten aan rijksmonumenten. De enquête is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE wil graag weten hoe die “vergunning-vrijheid” heeft uitgepakt voor de eigenaren van monumenten, in…
Lees verder

BIM logo 03

Gezocht: dataverwerker, poortwachter

Altijd al erfgoed voor de eeuwigheid digitaal correct willen vastleggen? Ook zin om je te verdiepen in zowel erfgoed en datatechnologie? Ben je nauwgezet en in staat om mensen te motiveren? Dan biedt Agrarisch Erfgoed Nederland je de kans om aan de slag te gaan! Agrarisch Erfgoed Nederland heeft een ambitieus project opgepakt, Boerderij Inventarisatie en Monitoring….
Lees verder

Omslag Vakwerkbouw

Een bijzonder boek over vakwerkbouw in Limburg

Onder de titel Vakwerkbouw, 600 jaar bouwen met hout en leem in Zuid-Limburg en omstreken heeft kenner bij uitstek Coen Eggen een standaardwerk het licht doen zien. Een must voor iedere boerderijliefhebber. Vakwerkbouw, het bouwen met hout en leem, is vele eeuwen oud en verspreid over heel Europa. Coen Eggen heeft de afgelopen veertig jaar…
Lees verder

Digitale ervenkaart van Twentse Erven

Twentse erven in beeld

De Digitale ervenkaart, een unieke via internet toegankelijke kaart die de diversiteit van karakteristieke boerderijen en erven in Twente toegankelijk en zichtbaar maakt, is vanaf nu te bezoeken! Twentse Erven heeft deze Digitale ervenkaart laten ontwikkelen in het kader van het project Buurten in Twente, met subsidie van de provincie Overijssel. De kaart is in…
Lees verder

Groene Rivier Theater

De Groene Rivier

Stichting IJsselhoeven organiseert in de tweede helft van mei een muziektheaterproductie op locatie. Die gaat over de Groene Rivier, de aanleg van de Hoogwatergeul Veessen Wapenveld. Hoe is die geul er gekomen, wat ging er aan vooraf, hoe zijn de bewoners erbij betrokken etc?  De aanleg ging allemaal niet zonder slag of stoot. De theaterproductie…
Lees verder

reconstructie-vroegmiddeleeuws-zodenhuis-geopend!attachment

Middeleeuwse reconstructie van zodenhuis in Groningen

De reconstructie van een vroegmiddeleeuws zodenhuis in Firdgum is sinds november open voor publiek. Het is  officieel geopend door gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân. De bouw van deze bijzondere archeologische reconstructie is gecoördineerd door het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Het project maakt deel uit van het promotieonderzoek van Daniël Postma naar bouwtradities in het…
Lees verder

REGELING DAKHERSTEL ALLE HENS AAN DAK

Eigenaar Noord Hollandse stolp: let op !!!

Eigenaren van stolpboerderijen in Noord-Holland kunnen zich tussen 1 februari en 1 maart 2016 aanmelden voor ‘Alle hens aan dak’, de laagrentende lening voor dakherstel bij stolpboerderijen. Met deze financiële regeling wil de provincie Noord-Holland de restauratie van rieten- en pannendaken, maar ook van de dakgoten en waterafvoer van stolpboerderijen bevorderen. Er is een laagrentende lening bij herstel van…
Lees verder

De PLaats

NAM koopt historische boerderij

De NAM heeft De Plaats Melkema in Huizinge gekocht. Het karakteristieke horeca-etablissement in het hart van het aardbevingsgebied is al enige tijd om veiligheidsredenen gesloten.Zeker is dat de beeldbepalende kop-hals-rompboerderij bouwkundig wordt versterkt. Het pand liep in 2012, bij de zwaarste beving van 3,6 op de schaal van Richter, zware schade op. De Plaats Melkema…
Lees verder

Koloniale-Boerderij

Grootste historisch agrarisch monument Werelderfgoed Status in 2017 ?

Ontwikkeling historische landbouwkolonie Frederiksoord.           Provincie Drenthe, gemeente Westerveld en de Maatschappij van Weldadigheid werken al ruim een jaar samen aan de gebiedsontwikkeling van de voormalige (landbouw-) Kolonie Frederiksoord. Doel is het gedachtegoed van Johannes van den Bosch en het cultureel erfgoed toekomstvast te maken. Na aanscherping van de visie wordt…
Lees verder