geen

Just-in-time

Just-in-time

3 juli 2016. In maart 2014 verscheen het zogenaamde Alterra-rapport met als titel Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied. Het is een verslag van een onderzoek dat Edo Gies e.a. deden in opdracht van het InnovatieNetwerk. Het is een just-in-time studie. Blijkbaar wachtte iedereen die zich met deze problematiek bezighoudt, op deze studie. Overal…
Lees verder

Logo BIMblog

BIM, hoe en hoezo?

14 juni 2016. Wat BIM is en doet staat elders. Hier gaat het om de informatie eromheen. Want er is heel wat over te zeggen. BIM (de afkorting van Boerderij Inventarisatie en Monitoring) is een klein half jaar in de lucht. Het vergt veel voorbereiding. Want het is voor velen van ons een nieuwe omgeving. Een greep uit…
Lees verder

Boerderij TRB Benschop - Foto Frits van der Gronde

De “Mooiste boerderij van Utrecht”

28 mei 2016.  Na een spannende strijd, waarbij dit jaar ook het publiek direct was betrokken, heeft Mariëtte Pennarts, gedeputeerde van de Provincie Utrecht, op 28 mei jl. de winnaar van de verkiezing van de Mooiste boerderij van Utrecht bekend gemaakt. Het is de boerderij van de familie Rosenboom te Benschop. Doorslaggevend voor de jury was dat het…
Lees verder

Omslag Vakwerkbouw

Een bijzonder boek over vakwerkbouw in Limburg

9 maart 2016. Onder de titel Vakwerkbouw, 600 jaar bouwen met hout en leem in Zuid-Limburg en omstreken heeft kenner bij uitstek Coen Eggen een standaardwerk het licht doen zien. Een must voor iedere boerderijliefhebber. Vakwerkbouw, het bouwen met hout en leem, is vele eeuwen oud en verspreid over heel Europa. Coen Eggen heeft de…
Lees verder

Digitale ervenkaart van Twentse Erven

Twentse erven in beeld

7 februari 2016. De Digitale ervenkaart, een unieke via internet toegankelijke kaart die de diversiteit van karakteristieke boerderijen en erven in Twente toegankelijk en zichtbaar maakt, is vanaf nu te bezoeken! Twentse Erven heeft deze Digitale ervenkaart laten ontwikkelen in het kader van het project Buurten in Twente, met subsidie van de provincie Overijssel. De…
Lees verder

Reconstructie vroegmiddeleeuws zodenhuis

Middeleeuwse reconstructie van zodenhuis in Groningen

28 januari 2016. De reconstructie van een vroegmiddeleeuws zodenhuis in Firdgum is sinds november open voor publiek. Het is  officieel geopend door gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân. De bouw van deze bijzondere archeologische reconstructie is gecoördineerd door het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Het project maakt deel uit van het promotieonderzoek van Daniël Postma naar…
Lees verder