geen

Kom meepraten over het agrarisch erfgoed!

2 nov. 2017 | Een congres over de waarden van karakteristieke boerderijen, over hoe ze de aantrekkelijkheid van het platteland bepalen en hoe je ervoor kunt zorgen dat dat zo blijft.

Het congres wordt gehouden op donderdag 30 november 2017 in Het Koelhuis in Zutphen. Het programma bestaat uit lezingen, workshops, presentaties en ter afsluiting een korte theatervoorstelling. En als klap op de vuurpijl: tijdens dit congres wordt het manifest met dezelfde titel, Gebruik de boerderij!, gepresenteerd en aangeboden aan vertegenwoordigers van verschillende voor de boerderij belangrijke organisaties.

Agrarisch Erfgoed Nederland organiseert dit congres in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, in het kader van het halfjaarlijkse Platform Agrarisch Erfgoed.

Het gedetailleerde programma vindt u op deze website. Klik hier. Wilt u zich al meteen aanmelden voor deelname, klik dan hier.

 

Het manifest
In de afgelopen maanden heeft Agrarisch Erfgoed Nederland, koepelorganisatie waarin 15 boerderijenstichtingen deelnemen, samen met een grote groep betrokkenen uit de boerderijenwereld gewerkt aan het manifest Gebruik de boerderij! Dit manifest is een oproep aan overheden en ontwikkelaars, eigenaren en bewoners van historische boerderijen, aan iedereen die het aangaat, om gebruik te maken van het vele agrarisch erfgoed dat er in ons land te vinden is. Tijdens dit congres wordt het manifest gepresenteerd.

Iets voor u?
Dit congres richt zich op bewoners en eigenaren van boerderijen (ondernemers en private personen), vertegenwoordigende organisaties (boerderijenstichtingen, LTO), de vakgemeenschap (planologen, architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwers, erfgoedspecialisten, projectontwikkelaars, geografen, juristen, etc.). En natuurlijk vertegenwoordigers van de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden.

Waar gaat het over?
Het programma van het congres heeft tot doel de deelnemers te bewegen om over eigen grenzen heen te kijken. Om de waarden van agrarische gebouwen te zien als iets met betekenis voor de oplossing van hedendaagse vraagstukken als krimp en energietransitie. Boerderijen zijn méér dan relikwieën van het verleden.
De context waarin we werken aan agrarisch erfgoed ontwikkelt zich. De aandacht voor alleen het object (behoud van de boerderij) verbreedt zich naar aandacht voor het gebied (de boerderij met erf als onderdeel van het landschap) en steeds vaker ook naar de omgeving (waarbij de boerderij weer onderdeel wordt van de lokale en regionale samenleving). Het is een ontwikkeling waarin we vanuit een behoudzuchtige erfgoedzorg zijn geëvolueerd naar een systeem waarin we niet alleen waarde willen vaststellen en behouden, maar met het erfgoed ook echt waarde willen creëren. Van een cultuur van verlies naar een cultuur van profijt.
Dit congres biedt een grote hoeveelheid inspirerende praktijkvoorbeelden over hoe om te gaan met historische boerderijen en vrijkomende agrarische bebouwing. Er is alle gelegenheid om informatie te verkrijgen, om vragen te stellen en om in discussie te gaan. Het is een bijeenkomst waar u rijker vandaan komt dan u aankwam.

 

Zie het gedetailleerde programma. Klik hierMeteen aanmelden. Klik hier.