geen

IJsselhoeve - Terwolde (AEN-2018)

Het boerenerf als onmisbare schakel

19 juni 2023 (geactualiseerd bericht) | Het Platform Agrarisch Erfgoed dat werd gehouden op vrijdag 16 juni jl. droeg als volledige titel: Het boerenerf: onmisbare schakel in de verandering van het platteland. De videoregistratie van de bijeenkomst is te vinden via deze link: klik hier. De inrichting van het platteland is niet los te zien…
Lees verder

2023-05-17 16-12-05 resized

Reizende expositie historische boerderijen

23 mei 2023 (geactualiseerd bericht) | Deze zomer reist de buitententoonstelling Iconen van het platteland: historische boerderijen op weg naar de toekomst door Nederland. In deze tentoonstelling wordt aandacht geschonken aan het verleden, heden en de toekomst van de historische boerderij in de context van het veranderende platteland. De tentoonstelling is gratis toegankelijk en is…
Lees verder

3e60f2ce-186c-899d-c413-8b38af893c1f

Smaakmaker van het landelijk gebied…

16 februari 2023 (geactualiseerd bericht) | De ErfgoedAcademie hield op 15 februari 2023 het goed bezochte webinar over boerderijen in hun relatie tot de actuele thema’s die de ontwikkeling van het landelijke gebied bepalen. Energietransitie, klimaatadaptatie, veranderingen in de landbouw, natuurbehoud en woningnood zullen het platteland sterk veranderen. Daarvoor zijn integrale oplossingen nodig. Welke rol…
Lees verder

Door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Eigen werk, CC BY-SA 3.0

Platform Agrarisch Erfgoed

4 december 2022 (geactualiseerd bericht) | Eindelijk kon het Platform Agrarisch Erfgoed weer worden gehouden. Het vond plaats op donderdag 1 december 2022. Na een onderbreking van bijna drie jaar was dit het eerste Platform Agrarisch Erfgoed na de coronaperiode. Op het programma stonden drie sprekers die vanuit verschillende invalshoeken geslaagde herbestemmingsopgaven bij agrarisch erfgoed…
Lees verder

Schermafbeelding 2022-10-31 om 07.58.14

Agrarische landschappenkaart

10 november 2022 | Recent is de kaartviewer van de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed verrijkt met extra informatielagen. Via de website van de RCE is nu een inzichtelijke kaart te vinden die toont hoe het landschap door de eeuwen heen voor agrarisch gebruik in cultuur is gebracht. De Agrarische landschappenkaart toont hoe Nederland door…
Lees verder

foto Nieuwsbrief team Beleid[_Ernesta Verburg

Een nieuw gezicht bij de RCE

10 november 2022 | Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mij via deze weg voor te stellen. Mijn naam is Marinus van Dintel en op 1 juli ben ik bij de RCE gestart als specialist agrarisch erfgoed, als opvolger van Judith Toebast. Zijnde opgegroeid op het Betuwse platteland, heb ik altijd een grote…
Lees verder