geen

Platform Agrarisch Erfgoed

10 november 2022 | Eindelijk kan het Platform Agrarisch Erfgoed weer worden gehouden. Het vindt plaats op donderdag 1 december 2022, van 14.00 tot 16.45 uur. Op het programma staan vier sprekers die vanuit verschillende invalshoeken geslaagde herbestemmingsopgaven bij agrarisch erfgoed zullen belichten. De voorbeelden tonen aan dat agrarisch erfgoed kansen biedt in een tijd van grote transitieopgaven op het platteland. Verschillende aspecten komen dan ook aan de orde, zoals exploitatie en duurzaamheid. Iedere voordracht zal circa 15 a 20 minuten duren, vervolgens zal in de aansluitende 10 minuten de mogelijkheid worden geboden voor discussie en Q&A.

Het Platform Agrarisch Erfgoed wordt als vanouds georganiseerd door Agrarisch Erfgoed Nederland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het doel van het platform is om betrokkenen bij en ge├»nteresseerden in het agrarisch erfgoed bij elkaar te brengen, dit met het oog op kennisuitwisseling en ontmoeting.   

Na een onderbreking van bijna drie jaar is dit het eerste Platform Agrarisch Erfgoed na de coronaperiode. De organisatoren hopen dan ook van harte u op 1 december te mogen verwelkomen bij de RCE, aan het Smallepad 5 in Amersfoort.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de bijeenkomst persoonlijk bij te wonen, dan bestaat de mogelijkheid om het platform live digitaal te volgen of op een later tijdstip terug te kijken. In verband met de beperkte zaalcapaciteit vragen wij u of u uw aanwezigheidsvorm bij aanmelding wilt aangeven.   

Zie hier het programma en de mogelijkheid om u aan te melden.

Lees het verslag van eerdere edities hier.