geen

Platform Agrarisch Erfgoed

4 december 2022 (geactualiseerd bericht) | Eindelijk kon het Platform Agrarisch Erfgoed weer worden gehouden. Het vond plaats op donderdag 1 december 2022. Na een onderbreking van bijna drie jaar was dit het eerste Platform Agrarisch Erfgoed na de coronaperiode. Op het programma stonden drie sprekers die vanuit verschillende invalshoeken geslaagde herbestemmingsopgaven bij agrarisch erfgoed belichtten. De voorbeelden toonden aan dat agrarisch erfgoed kansen biedt in een tijd van grote transitieopgaven op het platteland. Verschillende aspecten kwamen aan de orde, zoals exploitatie en duurzaamheid.

Klik hier voor het bekijken van de online registratie van de bijeenkomst.

Het Platform Agrarisch Erfgoed werd als vanouds georganiseerd door Agrarisch Erfgoed Nederland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het doel van het platform is om betrokkenen bij en ge├»nteresseerden in het agrarisch erfgoed bij elkaar te brengen, dit met het oog op kennisuitwisseling en ontmoeting.   

Lees of bekijk het verslag van deze en eerdere edities hier.