geen

Boerderijenfonds gaat door

10 november 2022 | Staatssecretaris Uslu (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft in haar Meerjarenbrief De kracht van creativiteit over het cultuurbeleid voor 2023-2025 een bijdrage van 2 miljoen euro opgenomen voor het Boerderijenfonds.

Een belangrijke basis is daarmee gelegd voor de continuering van het fonds, waardoor herbestemming van historisch waardevolle boerderijen ook na 2022 kan worden ondersteund. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid en kwaliteit van het landelijk gebied, en in deze tijd van grote veranderingen noodzakelijker dan ooit.

Het Boerderijenfonds is een initiatief van Agrarisch Erfgoed Nederland en startte in 2020 dankzij een bijdrage van OCW van 5 miljoen euro. Met dit geld zijn de afgelopen jaren 23 herbestemmingsprojecten van historische boerderijen gehonoreerd, die een breed scala aan herbestemmingen laten zien: van klooster nieuwe stijl zoals Nijkleaster te Hilaard (zie foto) tot bezoekboerderij, van centrum voor ondersteuning bij kanker tot culturele broedplaats, van coöperatieve herenboerderij tot hospice. Functies die van belang zijn voor de regio, waarmee agrarische bedrijven een nieuwe toekomst krijgen en nieuwe bedrijvigheid wordt gestimuleerd.

Gelet op de vraag vanuit particuliere eigenaren en de actuele vraagstukken in het landelijk gebied wil het fonds zich ook na 2022 blijven inzetten voor behoud en herbestemming van agrarisch erfgoed. De hernieuwde bijdrage door het rijk maakt continuering mogelijk en geeft het fonds de tijd om naar aanvullende financiële middelen te zoeken.

Voor meer informatie: klik hier.