geen

Agrarische landschappenkaart

10 november 2022 | Recent is de kaartviewer van de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed verrijkt met extra informatielagen. Via de website van de RCE is nu een inzichtelijke kaart te vinden die toont hoe het landschap door de eeuwen heen voor agrarisch gebruik in cultuur is gebracht.

De Agrarische landschappenkaart toont hoe Nederland door de eeuwen heen is ontgonnen en welke historische ontginningen nog in het landschap zijn terug te vinden. In de kaart zijn meerdere kaartlagen aan te klikken zoals droogmakerijen, geesten maar ook veenontginningen en ontginningstypen Laag en Hoog Nederland. Daarnaast zijn er kaartlagen aan te zetten met historische topografie van Nederland rond 1850, 1900 en 1950 en kan de kadastrale kaart 1811-1832 gedownload worden.

De Agrarische landschappenkaart is onderdeel van het project Landschapsatlas van de RCE.

Bezoek de Agrarische landschappenkaart hier.