geen

Smaakmaker van het landelijk gebied…

25 december 2022 | De ErfgoedAcademie houdt op 15 februari 2023 een webinar over boerderijen in hun relatie tot de actuele thema’s die de ontwikkeling van het landelijke gebied bepalen. Energietransitie, klimaatadaptatie, veranderingen in de landbouw, natuurbehoud en woningnood zullen het platteland sterk veranderen. Daarvoor zijn integrale oplossingen nodig. Welke rol kan agrarisch erfgoed hierin vervullen? In dit gratis te volgen interactieve webinar gaan we met elkaar in gesprek over de context, de knelpunten en de kansen die agrarisch erfgoed biedt in de bijdrage aan de kwaliteit van dat landelijk gebied. 

Herbestemming van historische boerderijen wordt helaas nog te weinig als voorwaarde meegenomen in de ontwikkeling van het landelijk gebied. Dit webinar richt zich vooral op het benoemen van de kansen en de goede voorbeelden en is bedoeld voor gemeentelijke en provinciale ambtenaren  (erfgoed, ruimtelijke ordening, landelijk gebied en landbouw), adviseurs ruimtelijke kwaliteit en gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld erfcoaches), makelaars agrarisch vastgoed, agrarische bedrijfsadviseurs,  landschapsarchitecten en overige  belangstellenden.

De ErfgoedAcademie organiseert dit webinar in samenwerking met Agrarisch Erfgoed Nederland en het Boerderijenfonds. Meld u hier aan.