geen

Reizende expositie historische boerderijen

23 mei 2023 (geactualiseerd bericht) | Deze zomer reist de buitententoonstelling Iconen van het platteland: historische boerderijen op weg naar de toekomst door Nederland. In deze tentoonstelling wordt aandacht geschonken aan het verleden, heden en de toekomst van de historische boerderij in de context van het veranderende platteland. De tentoonstelling is gratis toegankelijk en is te zien op vier verschillende locaties verspreid door het land.  

In de expositie Iconen van het platteland komt de historische waarde van boerderijen en hun rol in het landschap aan de orde. De expositie wijst op de kansen die herbestemming van boerderijen biedt voor het versterken van de leefbaarheid van het platteland. Geen nostalgie, maar de blik gericht op de toekomst met oog voor de geschiedenis.

Met een sprekende vormgeving zet de expositie agrarisch erfgoed en de link met het landschap in de schijnwerpers. Het laat zien hoe het platteland is veranderd en hoe agrarisch erfgoed kansen biedt, ook voor generaties na ons.

Waar en wanneer

De expositie is op 18 mei van start gegaan in het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden. Daar blijft het tot 14 juni. Vervolgens strijkt de reizende expositie neer op nog drie bijzondere buitenlocaties die ook toegankelijk zijn voor een breed publiek: vanaf 17 juni op de Brink van Orvelte, daarna vanaf 15 juli in het Boerenbondsmuseum in Gemert en dan vanaf 30 augustus op de Boerderij Schieveen bij Rotterdam. Gedurende de expositie worden op de locaties door de regionale boerderijenstichtingen verschillende activiteiten voor het publiek georganiseerd.

Boerderij in beweging

De tentoonstelling vindt plaats in het kader van het programma Boerderij in beweging, een initiatief van het Boerderijenfonds en Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN), in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Nationaal Restauratiefonds. Het Boerderijenfonds zet zich in voor het gebruik van agrarisch erfgoed in de ontwikkeling en herinrichting van een leefbaar platteland.

Kijk hier voor de precieze data per locatie en meer informatie.