geen

Het boerenerf als onmisbare schakel

19 juni 2023 (geactualiseerd bericht) | Het Platform Agrarisch Erfgoed dat werd gehouden op vrijdag 16 juni jl. droeg als volledige titel: Het boerenerf: onmisbare schakel in de verandering van het platteland. De videoregistratie van de bijeenkomst is te vinden via deze link: klik hier.

De inrichting van het platteland is niet los te zien van de aanwezigheid van boerderijen, of althans de restanten van wat oorspronkelijk boerenerven waren. Nu en in de toekomst bepalen die veelal historische plekken en de daarop aanwezige gebouwen het beeld van het gebied. In de huidige en toekomstige transitie van de landbouw zullen de historische boerderijen en het omringende land mede richtinggevend zijn voor nieuw gebruik en inrichting. 

De keynote-speech die de grote lijn schetst werd gegeven door Ruut van Paridon, landschapsarchitect. De boerderijen, hun erven en het omringende land staan centraal, met de focus op de knooperven. Het zijn echter de grote maatschappelijke vraagstukken zoals de biodiversiteit, de waterbeheersing, het grondgebruik, de huisvestingsopgave, de leefbaarheid, die het kader bieden. Ze eisen elk hun plek op in de ontwikkeling van het platteland. Hoe verhouden ze zich tot elkaar en wat blijft er in dat geweld over voor de boerenerven?

Na de pauze waren er twee praktijkgerichte voordrachten, gegeven door Ingrid Nij Bijvank, landschapsarchitect en ervenconsulent bij Het Oversticht, gevolgd door Sam Janse, adviseur cultuurhistorie.  De relatie van het erf met het land en haar bewoners, de kansen die nieuwe functies bieden, het behoud van het erfkarakter: dat zijn aspecten die aan de orde komen. Inspirerende voorbeelden illustreren de verhalen.  

Het Platform Agrarisch Erfgoed wordt tweemaal jaars georganiseerd door Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het wordt in de regel gehouden in het gebouw van de RCE, Smallepad 5 in Amersfoort. De bijeenkomsten zijn ook digitaal te volgen of op een later tijdstip terug te kijken.  Voor een overzicht, klik hier.