geen

Landgoedbeheer en historische boerderijen

7 april 2024 (geactualiseerd bericht) | De presentaties van het op 22 maart jl gehouden Platform Agrarisch Erfgoed zijn in te zien of op te vragen via deze website (klik hier).

Van het buitengebied van Nederland is ongeveer een derde eigendom van een beperkt aantal grootgrondbezitters: de Provinciale Landschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, enkele grote particuliere landgoedeigenaren en een paar beleggingsmaatschappijen. Tot hun bezittingen horen veel, vaak monumentale boerderijen. Hoe worden deze gebouwen en erven beheerd, welke functies hebben ze en hoe verhouden ze zich tot de andere kwaliteiten van het landgoed? Over deze vragen gaan de bijdragen tijdens dit platform.

Het Platform Agrarisch Erfgoed wordt tweemaal jaars georganiseerd door Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) en de RCE. Het wordt in de regel gehouden in het gebouw van de RCE, Smallepad 5 in Amersfoort. De bijeenkomsten zijn ook digitaal te volgen of op een later tijdstip terug te kijken.  Voor een overzicht, klik hier.