geen

Platform Agrarisch Erfgoed verplaatst

23 november 2023 (geactualiseerd bericht) | Het Platform Agrarisch Erfgoed dat geprogrammeerd stond voorop 17 november jl. is verplaatst naar het voorjaar van 2024. De nieuwe datum luidt: vrijdag 22 maart 2024.

Het is het streven tweejaarlijks, in het voor- en najaar, samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een Platform Agrarisch Erfgoed te organiseren.  Tijdens de altijd levendige bijeenkomsten worden actuele thema’s behandeld en is er ruimte voor verdieping en discussie. Omdat het thema van het komende platform  vraagt om veel voorbereidingstijd, is in goed overleg met de RCE, besloten de bijeenkomst te verplaatsen.

Noteer in elk geval alvast de nieuwe datum. Via deze website blijft u op de hoogte van de invulling van het programma.