geen

Boerderij Klein Kattendam rijksmonument

26 februari 2024 | Klein Kattendam in Haaksbergen is aangewezen als rijksmonument. De boerderij is een zogeheten los hoes, een boerderijtype dat tegenwoordig buitengewoon zeldzaam is. Omdat de boerderij, het erf en de bij­ge­bouwen zo goed bewaard zijn gebleven, is Klein Kattendam toegevoegd aan het rijks­monumenten­bestand.

Op 15 februari 2024 overhandigde Susan Lammers, algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), namens staats­secretaris Cultuur en Media, Fleur Gräper, het rijks­monumenten­bordje aan de trotse eigenaren (Foto Sushilla Kouwen).

Los Hoes

Zo’n duizend jaar geleden ontwikkelde het boerderijtype los hoes zich in een groot gedeelte van Oost-Nederland, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Oorspronkelijk leefden in deze boerderijen de mensen met hun vee onder één dak, in één open ruimte. Voorin bevond zich het woongedeelte van de familie, achterin stonden de koeien, met het jongvee, de paarden en de varkens afgescheiden. In het voorhuis brandde een open vuur, zonder schoorsteen. De boerderijen hadden hoge voor- en achtergevels met topgevels van eikenhout stro en lage zijgevels.

De meeste losse hoezen zijn in de loop van de negentiende en vroege twintigste eeuw vervangen door nieuwe boerderijen of gemoderniseerd. Dan trokken bewoners tussen het woongedeelte en het werkgedeelte een brandmuur op, zodat ze apart van de dieren konden leven.

Klein Kattendam

Het bijzondere aan Klein Kattendam is dat het los hoes ongedeeld is gebleven en geen brandmuur heeft gekregen. Het erf is nog altijd onverhard en is omzoomd door eikenbomen, waarvan het hout eeuwenlang werd gebruikt om onderdelen van de boerderij mee te vervangen.

De eerste vermelding van het erf Kattendam dateert al uit 1475. Uit dendrochronologisch onderzoek blijkt dat het hout van enkele gebinten van de boerderij uit 1750-1752 dateert. In de loop van de tijd zijn er steeds onderdelen vervangen, zoals gebinten of stukken van de gevel. Het vlechtwerk met leem van het vakwerk is door bakstenen vullingen vervangen. In de achtergevel, die in Twente als vanouds naar de weg is gekeerd, zijn terug-liggende inrijdeuren geplaatst. Ondanks het feit dat meerdere onderdelen in de loop der tijd vernieuwd moesten worden is het aanzicht van Klein Kattendam waarschijnlijk al eeuwenlang min of meer hetzelfde. Een aangezicht dat het waard is beschermd te worden voor komende generaties.

Lees en bekijk meer op de website van de RCE.