geen

Wisseling directeur Boerderijenfonds

23 april 2024 | Na vier jaar leiding te hebben gegeven aan het Boerderijenfonds, neemt Gitta op den Akker op 1 mei 2024 afscheid als directeur van het fonds. In die functie wordt zij opgevolgd door Haedewych van Kampen.

In de afgelopen vier jaar is het Boerderijenfonds uitgegroeid tot erkend instituut in de wereld van het onroerend agrarisch erfgoed. Gitta op den Akker was daar vrijwel vanaf het begin bij betrokken en vervulde een onmisbare en sturende rol. Door haar deskundigheid en vasthoudendheid heeft het fonds het gezicht gekregen dat het nu heeft.

Haedewych van Kampen is met haar bureau Hatzo Producties actief als onderzoeker en dienstverlener onder meer bij het aanvragen van subsidies op het terrein van erfgoed en plattelandsontwikkeling.  In de afgelopen jaren heeft ze een ruime ervaring opgebouwd die goed van pas komt bij het verder uitbouwen van het Boerderijenfonds. Als nieuwe directeur van het Boerderijenfonds zal Haedewych van Kampen de vier jaar geleden ingezette koers vervolgen en waar mogelijk nieuwe inhoud geven.

Op het bureau van het Boerderijenfonds werkt ook Marieke van Bommel. Zij assisteert de directeur en is onder meer verantwoordelijk voor de communicatie.

Zie de ook website van het Boerderijenfonds. Klik hier.