geen

Topprioriteit bij AEN: Herbestemming en Hergebruik


AEN bestuur besluit  prioriteit te geven aan het realiseren van een dossier Herbestemming en Hergebr
uik  

De regio’s worden in toenemende mate geconfronteerd met trieste gevallen van boeren en/of andersoortige eigenaars van boerderijen die vastliepen in hun pogingen een nieuwe bestemming te geven aan hun boerderij -en hun leven-. 

Soms was het voldoende om opnieuw de schouders er onder te zetten, steeds vaker spelen faillisement en verkoop.

In toenemende mate komt de roep om vereenvoudigde en nieuw regelgeving , handleidingen en adviezen. Vanuit diverse regio’s is AEN verzocht de beschikbaar komende know how te gaan bundelen en ter beschikking te gaan stellen.

Gerard Hendriks, in AEN land dé deskundige als het gaat om herbestemmen, is bereid gevonden het dossier Herbestemming en Hergebruik onder zijn hoede te nemen.  Dat verzekert de AEN leden er van dat alle regionale kennis en content en deskundigheid van andere corifeeën op dit gebied verzameld gaat worden en actueel gehouden. Bezoek het dossier Herbestemming en Hergebruik.

, , ,