geen

Stichting Twentse Erven een feit.

AEN feliciteert!!!

Na bijna een jaar ‘in oprichting’ te zijn geweest, was donderdagavond 23 januari het moment daar: de stichting Twentse Erven is officieel opgericht. Op de historische boerderij ‘t Exoo in Enter zijn ruim 50 geïnteresseerden samengekomen om dit moment bij te wonen en kennis te maken met de initiatiefgroep en uiteraard het nieuwe bestuur, bestaande uit:

1. Michael Sijbom (voorzitter)
2. Ewoud van Arkel (secretaris)
3. Jos Hövels (penningmeester)
4. Ben Haarhuis (algemeen bestuurslid)
5. Gerard Hazewinkel (algemeen bestuurslid)

Tevens is deze avond georganiseerd om alle belangstellenden een beeld te geven van de visie en doelen die de stichting op dit moment voor ogen heeft en samen met het publiek in gesprek te gaan over de invulling van de werkgroepen en de animo om daarin mee te denken/doen.

Uiteraard treedt de stichting toe tot AEN.