geen

Feestelijk afsluiting Jaar van de Boerderij 2013

Op donderdag 30 januari  werd het Jaar van de Boerderij feestelijk afgesloten. Dat gebeurde in Niehove.  In de ochtend was er vanuit CS Groningen de mogelijkheid om iets van Groningen en omgeving te zien. 70 personen namen aan de excursie geleid door Wijbrand Havik. In de route was een bezoek aan Pabema, een herbestemde boerderij in Zuidhorn opgenomen.

’s Middags werd het programma in Eisseshof in Niehove vervolgd. Honderdtien boerderijeigenaren, bestuurders van boerderijenstichtingen en andere professionals werden welkom geheten door Johan Laman Trip voorzitter AEN en door Boelo ten Have, voorzitter boerderijenstichting Groningen.
Daarna ging Dirk Strijker in op de vraag waarom boeren gebonden zijn aan hun woonplek: uit een sentiment omdat generaties er al woonden of toch vooral om dat de plek voldoet aan de manier waarop ze hun bedrijf willen uitoefenen? Het is volgens Strijker, een combinatie van beide. Op die ‘verliefdheid’ op de plek kun je de boer dus aanspreken, maar dan moet hij wel zijn bedrijf daar goed uit kunnen oefenen.
Wijbrand Havik liet daarna de grote verscheidenheid zien aan boerderijen en boerderijtypen en schetste de ontwikkeling van die boerderijen in Groningen. Het werd een nieuwe excursie, deze keer in foto’s.

Ook werd die middag dé boerderij van 2013 bekendgemaakt. Fons Asselbergs benadrukte de uitzonderlijke kwaliteit van alle (12) genomineerde boerderijen – kandidaat gesteld door de boerderijstichtingen – en de ongelooflijke inzet van de betrokkenen. ”Monumentenzorg is geen zaak van ambtenaren of overheidsbeleid, je hebt er mensen voor nodig die gemotiveerd zijn en zich uit hart en ziel inzetten voor hun boerderij.” Winnaar was Pabema de boerderij die ’s ochtends tijdens de excursie was opgenomen in het excursieprogramma. De familie Wim Pastoor en Annie Beukema ontving een fraaie wandtegel van de boerderij.

Aan het einde van de middag werd het Jaar van de Boerderij afgesloten. Eerst werd ingegaan op de vele activiteiten die in de loop van het jaar waren georganiseerd. Men was onder indruk van het feit dat het jaar met zo weinig middelen is gerealiseerd.

Het Jaar werd afgesloten met een publicatie: “Van Herbestemming naar hergebruik” waarin de opdracht op het gebied van herbestemming door verschillende auteurs en vanuit meerdere perspectieven is beschreven.
Het eerste exemplaar werd aangeboden aan William Moorlag, gedeputeerde provincie Groningen die de inzet van de vele vrijwilligers voor het behoud van boerderijen prees en ook wees op het belang maar ook het grote probleem om in deze tijd tot herbestemming te komen. Nu er geld naar Groningen komt ivm met de aardgasschade, is het zaak voor de Boerderijenstichting Groningen om te zien hoe ook monumentale boerderijen daarvan zouden kunnen profiteren.