geen

Boerderij-Westerhûs-foto-Henk-Bootsma

Boerderijenfonds in tweede ronde

7 december 2020 (geactualiseerd bericht) | Op 24 november 2020 kregen zes boerderijeigenaren het goede nieuws dat hun aanvraag door het Boerderijenfonds is gehonoreerd. Met de toekenning aan deze zes projecten is een bedrag gemoeid van iets meer dan 900.000 euro. Het gaat hier om de tweede ronde. Al eerder, op 1 juli 2020 waren…
Lees verder

It Fryske boerehiem

Juweeltjes op Friese erven

1 november 2020 | De Boerderijenstichting Fryslân heeft weer eens een prachtig boek het licht doen zien. Onder de titel Cultureel erfgoed op It fryske boerehiem, hebben de auteurs Rudolf Jan Wielinga en Wiebe Hoekstra geïnventariseerd wat er onder meer aan stookhutten, koetshuizen, varkenshokken, toegangshekken en ‘poterbewaarplaatsen’ nog te vinden is op de erven rond…
Lees verder

Openluchtmuseum

Openstelling monumenten

18 mei 2020 | Vanaf 1 juni 2020 mogen monumenten weer bezoekers ontvangen, met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en het Erfgoedplatform van Kunsten’92 hebben hiervoor een Protocol Monumenten opgesteld. Dit protocol is bedoeld ter bescherming en veiligheid van medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en leveranciers bij heropenstelling van monumenten. Het vormt de basis…
Lees verder

Afbeelding-nieuw-erf

Boerderijenfonds van start

20 maart 2020 | De website van het Boerderijenfonds is open voor aanvragen. Ga naar www.boerderijenfonds.nl of klik op het logo hiernaast. De oprichting van het Boerderijenfonds, het stimuleringsfonds voor herbestemming, verduurzaming en restauratie van agrarisch erfgoed, werd aangekondigd op 6 december 2019, tijdens het Platform Agrarisch Erfgoed in Amersfoort. De afgelopen maanden is achter…
Lees verder

Stolp Heemschut

Alle stolpen worden gewaardeerd

7 maart 2020 | Alle stolpen in Noord-Holland worden door de provincie in kaart gebracht en gewaardeerd. De zogeheten waarderingskaart wordt dit jaar in opdracht gemaakt en moet een eerste basis vormen voor mogelijke verdere maatregelen van bescherming voor de toekomst. Erfgoedvereniging Heemschut voerde samen met de bij AEN aangesloten boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de…
Lees verder

Foto-Doy

Zorg voor Doy

6 maart 2020 | Crowdfunding voor een bijzonder filmproject: Zorg voor Doy is een film over zorg voor elkaar in een alsmaar veranderend Nederland. Een land dat op zoek is naar nieuwe woonvormen. Een terugtrekkende overheid vraagt om meer burgerkracht en participatie, ook met betrekking tot mantelzorg. De meeste mensen kiezen er niet voor deze…
Lees verder