geen

Karakterschetsen

Karakterschetsen

Onder deze titel is op vrijdag  14 maart jl.  in Amersfoort de Kennisagenda Erfgoed en Ruimte gepresenteerd.  Het is de eerste stap naar wat genoemd wordt De Nationale Onderzoeksagenda Erfgoed en Ruimte.

Het denken over erfgoed is in de afgelopen jaren sterk bepaald door in het kader van het programma Belvedere ontwikkelde inzichten (kortweg “behoud door ontwikkeling” ). Na Belvedere kwam het Netwerk Erfgoed en Ruimte. Daarin werkte een viertal hoogleraren samen, onder meer om te komen tot een kennisagenda en een onderzoeksprogramma. Het onderzoeksprogramma moet nog verder worden ontwikkeld maar de kennisagenda is nu klaar. Daarmee komt het Netwerk Erfgoed en Ruimte formeel en zo te zien enigszins voortijdig tot een einde; uiteraard voorzien van de oproep aan de betrokkenen om de resultaten op te pakken en er verder mee te gaan.

Zie voor het rapport Karakterschetsen: http://bit.ly/1gk08Pm

Lees verder:

De inhoudelijke kern van het verhaal is dat erfgoed en ruimtelijke ordening worden geacht nauw met elkaar verweven te zijn. Waar ruimtelijke ordening beïnvloed wordt door sociale, culturele en  economische factoren, wordt ook het erfgoed daarin betrokken.  Bij de hedendaagse erfgoedzorg gaat het steeds minder om het behoud van het object alléén, daarentegen juist steeds meer om de maatschappelijke context waarin het object zich bevindt en ontwikkeld wordt.  Daarmee vervult erfgoed  een cruciale rol in het denken over ruimtelijke ordening. “Alles gaat over erfgoed” en “erfgoed gaat over alles”, zo stelde gespreksleider Esther Agricola het. De combinatie ruimtelijke ordening en erfgoed neemt toe in omvang en belang.

Wat het effect zal zijn op het agrarisch erfgoed is enigszins te voorspellen . Het lijkt duidelijk dat de grote herbestemmingopgave van vrijkomende , behoudenswaardige  agrarische bebouwing vooral gericht zal zijn op nieuwe toepassingsvormen in een bredere context. Dus niet meer de bescherming van het karaktervolle gebouw alléén, maar tevens nieuwe relevante functies. Voor de boerderijenstichtingen is dit niet nieuw maar wel een extra signaal.  Wat opvalt is dat het agrarisch erfgoed er in de discussie nogal bekaaid afkomt. In het op erfgoed en ruimte gerichte onderzoek dat tot nu toe is verricht, is er weinig gedaan aan boerderijen en erven. Een mooie taak en een goed moment voor AEN om daar de aandacht voor te vragen. (vA)