geen

Gluren bij de buren

Ze leerden elkaar kennen. De besturen van Agrarisch Erfgoed Salland en van het Maarkels landschap. In het Jaar van de Boerderij 2013. Bij een bijeenkomst in Groningen. Bij assistentie uit Markelo voor het boek over agrarisch erfgoed in Salland. Ze besloten tot een bezoek. Uit Salland naar Markelo. De dwarsschöppen daar werden uiteraard bezocht. Maar het ging vooral over herbestemming en hergebruik, erfonderhoud, verjonging en nu dat is gerealiseerd hoe verder. Er werd uitgewisseld over financiering, subsidies en samenwerking met bv. Monumentenwacht, in Overijssel een heel goeie!

AEN werkt…….

, ,