geen

Stormschade Roorda State aangepakt

Roorda Sate

Roorda Sate

Boerderij en Landschap is gestart met het groot onderhoud van Roorda State in Hitzum, een originele Friese Stelp uit 1855. Dat was hard nodig, want tijdens een heftige storm in oktober vorig jaar is een groot deel van de oude holle dakpannen van het dak afgewaaid. De werkzaamheden worden verder gefaseerd opgepakt, waarbij ook het uilenbord op de punt van het dak, de schoorsteen en de kozijnen een opknapbeurt krijgen. Roorda State komt in aanmerking voor de NSW-status en zal hiermee vallen onder de Natuurschoonwet. In de zorg voor het buitengebied werkt Boerderij en Landschap in Hitzum nauw samen met It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming, en eigenaar van een groot deel van de landerijen.

Roorda State wordt een kleine zorgboerderij met bijzondere paarden. Het erf is volledig in 19de eeuwse staat teruggebracht inclusief boomgaard, moestuin en erfbeplanting. De wens is om kinderen met een handicap in een groene omgeving met behulp van paarden te kunnen helpen. De initiatiefnemers van dit plan hebben eind 2012 als pachters hun intrek in de boerderij genomen. Zij werken actief mee aan het bewoonbaar maken van de boerderij.

Bron: BOEi Nieuws