geen

Teenstraprijs (Groningen) 2014 bekend

Elke twee jaar wordt door de Boerderijenstichting Groningen een prijs uitgeschreven voor de mooiste boerderij van Groningen in een bepaalde categorie. Met de prijs worden eigenaren gehonoreerd die op een respectvolle en inspirerende wijze een bestemming hebben gegeven aan een historische boerderij.Daarnaast wil de stichting met deze prijs ook een groter publiek bewust maken van de waarde van oude boerderijen als beeldbepalend element in het Groninger landschap.

Eerder werd de prijs toegekend voor o.a. boerderijen met een bestemming als niet agrarisch bedrijf, en boerderijen die zijn herbestemd als huisvesting voor meerdere huishoudens.

De Teenstraprijs is vernoemd naar Douwe en Aedske Teenstra, die eind achttiende eeuw in Groningen leefden. De broers maakten naam met het inpolderen van het Ruigezand, net onder het Reitdiep. De nieuwe polder werd op voorbeeldige wijze ingericht. Alle aspecten van de inpoldering worden door de broers georganiseerd en uitgevoerd. Na de inpoldering bleken de Teenstra’s opvallend progressief in het leiden van hun grote landbouwbedrijven.

De Teenstraprijs 2014 is op 20 juni gewonnen door  Maatschap Hoenderken in Noordlaren. Dit jaar werden boerderijen beoordeeld in de categorie ‘Mooiste agrarisch nieuwbouw op een bestaand historisch erf’. De uitreiking vond plaats in de boerderij van Maatschap Hoenderken . Uit eenentwintig genomineerde boerderijen zijn zes finalisten gekozen die door een deskundige jury zijn beoordeeld. Daarbij is gelet op de kwaliteit van de nieuwbouw, maar ook op de aansluiting bij de overige gebouwen en de inpassing op het erf en in het landschap. Naar het oordeel van de jury sprong de nieuwe ligboxenstal van Maatschap Hoenderken eruit door de wijze waarop de relatief grote stal toch een passend formaat heeft gekregen in de kleinschalige dorpscontext. Ook is er op een zorgvuldige manier aandacht besteed aan de beplanting. Architect van de stal is Tonnis Bouman en aannemer is Kenders Bouw.De overige finalisten zijn G. Bos in Usquert, Landbouwbedrijf Torum in Vierhuizen, F. Doornbosch in Borgercompagnie,  Mts. de Winter in Oudeschans en Mts. Bos-Spoelmanin Mensingeweer