geen

Subsidie herbestemming aanvragen vanaf 1 oktober

Herbestemmen van monumenten zoals kerken, industriegebouwen en scholen is vaak een uitdagende puzzel. Voor welke nieuwe functies leent het gebouw zich? Waarvoor kunt u de bestaande kwaliteiten inzetten? En wat is realistisch in de huidige markt? Met de subsidie voor herbestemming (Subsidieregeling Stimulering herbestemming monumenten) wordt u financieel gesteund in het doen van onderzoek naar de haalbaarheid van uw plannen.

Subsidie ook in 2014 beschikbaar

Ook in 2014 kunt u subsidie aanvragen voor onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden van een  pand. U kunt subsidie aanvragen in de periode van 1 oktober t/m 30 november van ieder jaar. Net als in 2013 is er dit jaar 2,4 mln. euro beschikbaar voor de regeling, waarvan 1,7 miljoen euro voor haalbaarheidsonderzoeken, 0,7 miljoen voor het wind- en waterdicht maken van monumenten.

Met de subsidie voor herbestemming wordt u financieel gesteund in het doen van onderzoek naar de haalbaarheid van de door u beoogde herbestemming. Ook biedt de regeling de mogelijkheid om gedurende zo’n onderzoek de hoogst noodzakelijke maatregelen voor het wind- en waterdicht maken van uw monument, gesubsidieerd te krijgen. Op deze pagina vindt u antwoord op de volgende vragen inzake de subsidie regeling voor  herbestemming: