geen

Zwarte Tulpprijs toegekend

VOORSCHOTEN – De Zwarte Tulp Prijs 2014 gaat naar Machiel Vlieland en Marco Marquez voor behoud en herbestemming van de bollenschuur Hoogwerff Kroon aan de Veurseweg 265. De Zwarte Tulp Prijs wordt vrijdag 28 november uitgereikt. Deze stimuleringsprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de eigenaar van een bollenschuur die door restauratie en/of herbestemming voor de toekomst is behouden. De prijs bestaat uit een plaquette en een oorkonde.

De bollenschuur is in 1931 gebouwd voor het bollenbedrijf van B.G. Hoogwerff Kroon. Vanaf 1939 was de bollenschuur eigendom van Flinterman. Het gebouw diende tot begin jaren tachtig als opslag voor bloembollen, als woning en opslagruimte voor het tuindersbedrijf De Groot. De gemeente Voorschoten kocht dit bedrijf in 2012, maar besloot de bollenschuur te behouden en een nieuwe functie te geven.

In 2013 kochten Machiel Vlieland en Marco Marquez de bollenschuur van de gemeente. Zij restaureerden het pand en vestigden er meerdere bedrijven. De bollenschuur is inmiddels een gemeentelijk monument geworden en is op deze manier behouden voor de toekomst.

De Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap (CHG) Duin- en Bollenstreek werkt al sinds 1997 aan het behoud en herbestemming van bollenschuren en andere waardevolle gebouwen van de bloembollencultuur in de Duin- en Bollenstreek. Hierdoor zien steeds meer overheden én eigenaren van bollenschuren het belang in van behoud en herbestemming. Als stimulans hiervoor wordt al elf jaar jaarlijks de Zwarte Tulp Prijs uitgereikt voor een bollenschuur die op een bijzondere manier is behouden of die een goede nieuwe bestemming heeft gekregen.