geen

Schenking aan AEN

De Mechangroep uit Achterveld heeft besloten het budget voor Kerstkaarten te schenken aan de AEN. De gulle schenkers opereren in de sector van agrarische mechanisatie (www.mechangroep.nl) en voelen zich verwant met ons werkgebied. Het AEN-bestuur is zeer erkentelijk voor dit sympathieke gebaar van maatschappelijk verantwoord ondernemen.