geen

Droog onder kap

In het maartnummer van het blad Landleven staat een interessant artikel over de dakoverstekken in de Vijfheerenlanden. Een dergelijke afwerking van de daken aan de achterzijde van boerderijen is kenmerkend voor de Betuwe. Ook in het aangrenzende Utrechtse en Zuid-Hollandse deel van het rivierengebied zien we boerderijen met zo’n overstek, schild, wolvekap of kaap. Het artikel is het resultaat van de samenwerking tussen Piet den Hertog en fotograaf Arjen Wijnstra. Zie: http://issuu.com/landleven/docs/landleven_2_2015