geen

Brand- en calamiteitpreventie voor boerderijen nu en vroeger

Op vrijdag 26 juni vindt er bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort een platform agrarisch erfgoed gecombineerd met het bouwhistorisch platform plaats. De bedoeling is om in de ochtend voordrachten te houden over interessante bouwhistorische boerderijonderzoeken. Voor de middag is gekozen voor het thema ‘historische calamiteiten en boerderijen’. Denk bijvoorbeeld aan branden, overstromingen, windhozen, etc. uiteraard in combinatie met boerderijen.

Op dit platform zal ook de RCE-brochure ‘Brandpreventie voor boerderijen’ gepresenteerd worden.

Er is nog ruimte voor bijdragen vanuit AEN tijdens de Platformbijeenkomst. Meer info over korte tijd op de site van RCE, of contact Judith Toebast bij RCE.

W.L

, , , ,