geen

Unieke oude fruitboom op uw erf?

Hennie Rossel, onze boerderij en erf specialist op gebied van oude fruitrassen: Ons is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat er ook nu nog oude, vaak al lang vergeten appel-, peren-, en pruimenrassen hier en daar op oude boerenerven en in stadstuinen te vinden zijn. Helaas, is dat vaak zo zonder dat de huidige eigenaar er zich bewust van is dat het zelfs mogelijk een van de laatste bomen van een bepaald oud ras betreft.
Wij willen die rassen graag voor ons nageslacht bewaren, omdat het onderdeel uitmaakt van ons cultuurbezit en bovendien mogelijk waardevolle erfelijke eigenschappen bezit.
Wij hebben de afgelopen twee decennia al vele, verloren gewaande oude appel- en perenrassen teruggevonden. Gelukkig hebben we deze ook in de vorm van kleine collecties onder kunnen brengen bij geïnteresseerde en vaak sterk gemotiveerde nieuwe plattelandsbewoners. Daar is het namelijk waar deze rassen in eeste instantie thuis horen. Dit laatste uiteraard in de vorm van de oude, vertrouwde en ons inziens enig gewenste vorm, als hoogstam-bomen. Dat was de boomvorm die men destijds in gebruiksboomgaarden bij praktisch elke boerderij aantrof.
Wij zoeken voor al die teruggevonden en middels enten vermeerderde rassen steeds nieuwe gegadigden. Zo zullen er tegen het einde van dit jaar bij de boomkwekers die voor ons de nieuwste vondsten enten, weer een serie beschikbaar komen voor uitgifte.
Geïnteresseerden mogen hierover contact met mij opnemen.
Zie hiervoor het contact-formulier op mijn website: vergetenfruitrassen.nl

,