geen

Agrarische grondmarkt inzichtelijk gemaakt

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2014 gestegen tot ongeveer € 55.000 per ha. Na enkele kwartalen te schommelen rond € 50.000 per ha, kent de gemiddelde prijs vanaf het 3e kwartaal van 2013 een licht opgaande lijn. Dit staat in een nieuw kwartaalbericht over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en LEI Wageningen UR.

Nieuwe bron van informatie

De samenwerking tussen het Kadaster en het LEI resulteert in een nieuwe dataset agrarische grondmarkt die de kadastrale transacties in het landelijk gebied combineert met informatie over de agrarische sector. Het is ontwikkeld als bron voor informatie over grondprijzen en grondmobiliteit per gebied. De informatie kan gebruikt worden voor statistische doeleinden, maar ook voor waardering van grond, voor aankoop- en verkoopbesluiten, en voor onderzoek naar de gevolgen van beleidsmaatregelen. Deze producten kunnen op maat worden aangevraagd.

Samenwerking en kwartaalberichten

De gezamenlijk ontwikkelde dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied is gebaseerd op een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Het Kadaster en het LEI gebruiken de kadastrale transactiegegevens om ieder kwartaal in hoofdlijnen de prijs- en mobiliteitsontwikkelingen te publiceren. Deze publiceren ze in de vorm van een kwartaalbericht kosteloos op de beide websites. U kunt zich ook op het kwartaalbericht abonneren en ontvangt  deze dan per e-mail.