geen

Venlo en omgeving is een van de oude centra van (glas-)tuinbouw. De stad was op enig moment omsloten door kassen en hectares vollegrondsgroente. Venlo werd ook door de ligging aan de grens een concentratie van veilingen, handel en transport. Door de uitbreiding van de stad en andere ontwikkelingen kwam de tuinbouw in de knel. Eerst vond verdere ontwikkeling in de gemeenten ten noorden van Venlo plaats, zoals in Horst. Vanaf het begin van deze eeuw werd een nieuw glastuinbouwgebied ontwikkeld, Californië, vlakbij de locatie van de laatste Floriade.

Stichting Erfgoed Venlo zet er zich voor in om iets te behouden van het ‘gardeneers’-erfgoed. De stichting maakte een fraai boek (‘Leven onder glas, een eeuw glastuinbouw in Venlo en omgeving’), organiseerde een thema-avond (waaraan AEN een bijdrage leverde) en heeft nu een uitgebreide inventarisatie gemaakt, op te nemen op de Venlose cultuurhistorische waardenkaart.

Het overzicht van kassen, schoorstenen, ketelhuizen en ander erfgoed moet leiden tot een paar nieuwe projecten. Onder andere (betrokkenheid bij) de restauratie van de oudste kassen van de paters in Steyl – een bezoek aan dat kloosterdorp is overigens zeer de moeite waard – en contact met de RCE om aan het boek over de glastuinbouw in Nederland een hoofdstuk toe te voegen over de glastuinbouw in Venlo en regio.

De inspanningen van Stichting Erfgoed Venlo om het glastuinbouw erfgoed te behouden gaan resultaten opleveren.

http://www.erfgoedvenlo.nl

G.H.