geen

Midden Delfland pakt uit

Bezoek raad Den Haag aan Midden-Delfland in de maak
De gemeenteraad van Den Haag maakt plannen voor een werkbezoek aan Midden-Delfland, onder het motto van “beter een goede buur dan een verre vriend”. Dit bleek woensdag 1 april na een presentatie die de Midden-Delfland Vereniging verzorgde in het Haagse stadhuis.
Voorzitter Marja van Bijsterveldt praatte samen met Pia van Oord raadsleden bij over de relatie tussen Den Haag en Midden-Delfland en de waarde(n) van Midden-Delfland. De reacties na afloop waren ronduit positief. ‘Een inspirerende presentatie’, zei Inge Vianen van GroenLinks. Daarna brandden de vragen los, zoals over de rol van groen binnen de Metropoolregio en over de innige samenwerking die Den Haag met Rotterdam en andere gemeenten is aangegaan. Abderrahim Kajouane van de PvdA vroeg zich af ‘waar de grootste zorgen van de vereniging liggen’. Niet zozeer de betrokkenheid is het probleem voor de toekomst van Midden-Delfland, het gaat eerder over onwetendheid. ‘Mensen kennen het gebied en de bedreigingen niet goed. Midden-Delfland is nu nog de groene oase in een groot stedelijk gebied, om dat zo te houden is de betrokkenheid van de stad cruciaal’, reageerde Marja van Bijsterveldt. De volledige presentatie is hier terug te kijken.

Stand van zaken thema ‘Stad&Land’
De Midden-Delfland Vereniging heeft afgelopen jaar het projectplan ‘Verbinding Stad&Land’ opgesteld. Het plan beschrijft wat er voor het gebied nodig is om de relatie tussen stad en platteland te verstevigen. Op basis daarvan hebben we een negental activiteiten uitgewerkt waarmee dit jaar een boost wordt gegeven aan het thema Stad&Land. Hier kunt u dit plan en een nieuwsbrief over de vorderingen per project raadplegen.

 

www.middendelfland.nl