geen

Provinciale Trust ontwikkeling in Drente

Boerderij Essererf, Hospitaallaan 48 Veenhuizen Eind 2014 is boerderijencomplex het Essererf, bestaande uit een in 1930 gebouwde boerderij, een bijschuur, een varkensschuur en een stookhok, in opdracht van Het Drentse Landschap gerestaureerd en opgeleverd. Het gehele complex is zowel cultuurhistorisch, architectuurhistorisch als stedenbouwkundig van belang en is aangemerkt als een Rijksmonument. Voorts is het zo dat de boerderij van betekenis is voor de geschiedenis van de Rijksinrichting Veenhuizen en dat het in een uitzonderlijk waardevol gebied als Veenhuizen ligt. De verwerving van dit waardevolle complex is mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Provincie Drenthe, gemeente Noordenveld, Nationale Postcode Loterij en Het Drentse Landschap. De boerderij is voor € 240.000 aan Het Drentse Landschap overgedragen door Domeinen/RVOB. De Provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld hebben elk € 65.000 bijgedragen aan het project. Door de verwerving van de boerderij aan de Hospitaallaan is dit prachtige deel van de Drentse geschiedenis voor ons nageslacht behouden. Tijdens de restauratie is het voorhuis gerestaureerd. Oude elementen als de gemarmerde lambrisering en de schouwen zijn hierbij behouden gebleven. In het achterhuis is een winkelruimte gerealiseerd met daarbij een grote keuken en een kantine/ontvangstruimte. In de bijschuur is ruimte gecre?erd om machines en producten op te slaan. De voormalige is zeer slechte staat verkerende varkensstal is volledig gerestaureerd. Hierin worden nu diverse boerderijdieren gehuisvest. De restauratie van boerderij Essererf is mogelijk gemaakt door een substantiële bijdrage van de Provincie Drenthe. In het kader van de revitalisering van Veenhuizen werd veel belang aan herbestemming gehecht. De boerderij wordt momenteel bewoond door de ondernemers van de Tuinen van Weldadigheid die ook de gronden naast de boerderij gebruiken. Het tuinbedrijf produceert gewassen en zaden, functioneert als zorgboerderij en organiseert tal van evenementen en markten. De samenwerking rond het Essererf geeft uitwerking aan de rol van Het Drentse Landschap als Provinciale Trust, door in een Rijksmonument wonen en werken te combineren. Met als doel het toeristisch product van Veenhuizen zich verder te kunnen laten ontwikkelen.