geen

Rondreizende tentoonstelling Heritage, Food and Drink

Bij onze Belgische buren        Het Europese project Europeana Food and Drink  wil het hergebruik van digitale culturele bronnen promoten via Europeana en dit in samenwerking met de creatieve industrie. Concreet wil het de creatieve industrie aanzetten om digitaal erfgoed van eten en drinken commercieel aan te wenden. Dat hergebruik moet een breed publiek warm maken voor het erfgoed.
In België is het Centrum voor Agrarische Geschiedenis samen met Koninklijke Musea voor Kunst en geschiedenis gestart met rondreizend project Expo Taart. Lees meer