geen

Zeeland inventariseert

Op basis van een inventarisatie in 2004 zijn door de provincie Zeeland 3212 boerderijcomplexen aangeduid als cultuurhistorisch waardevol. De provincie heeft zich altijd ingezet om deze boederijcomplexen te behouden door het geven van restauratiesubsidies (t.b.V. rijksmonumenten), herbestemmingsmogelijkheden (NED’s en wonen) en het tegengaan van sloop. In de afgelopen jaren is geconstateerd dat behoud van alle 3212 boerderijcomplexen onmogelijk is met de beperkte financiële middelen en herbestemmingsmogelijkheden. Om die reden is gestart met het maken van een nadere selectie van cultuurhistorisch waardevolle boederijcomplexen van provinciaal belang. Dit heeft geresulteerd in een voorlopige selectie van 426 boerderijcomplexen. Lees meer.