geen

Van Erfgoed naar Identiteit. Bollenstreek geeft voorbeeld

Boek landschap en erfgoed van de Bollenstreek gepresenteerd  

 

Het boek “De Bollenstreek, landschap en erfgoed van de bloembollencultuur” is verschenen. Tijdens een drukbezochte presentatie op 16 november jl. werd het eerste exemplaar aangeboden aan de bestuurders van de gemeenten in de Bollenstreek.

 

De presentatie vond plaats in het gemeentehuis van Teylingen tijden s een bijeenkomst met bijna honderd genodigden. Willem de Jong, voorzitter van het CultuurHistorisch Genootschap (CHG) Duin- en Bollenstreek, overhandigde het eerste exemplaar van het boek aan Jos Wienen, portefeuillehouder Ruimte van Holland Rijnland.

 

Landschap, bollenerfgoed en families

Voorafgaand aan het officiële moment legde Peter Nijhof namens de redactie uit dat het boek aansluit bij de landelijke ontwikkelingen rond monumenten. “De Werkgroep Bollenerfgoed houdt zich al sinds 1997 bezig met behoud en herbestemming van het bollenerfgoed. Aanvankelijk keken wij vooral naar de architectuur van de bollenschuren, later gingen wij de gebouwen in hun landschappelijke context beschouwen en nog weer later kwam de mens in beeld. De bollenfamilies en hun bedrijven zijn de bepalende factor geweest voor de sociaal-economische ontwikkeling van de Bollenstreek zoals wij die nu kennen. Al die facetten zijn in dit boek terug te vinden.”

 

Verhaal van de Bollenstreek

Eindredacteur Marca Bultink kenschetste het boek als een landschapsbiografie van het gebied: “Bijna twee eeuwen bloembollencultuur hebben in de Duin- en Bollenstreek hun sporen nagelaten. Ondernemende families veranderden duinen en bossen in een bloeiend cultuurlandschap. Zij gaven het landschap zowel een economische als toeristische functie. Bloembollenkwekers en -handelaren bouwden bollenschuren en exportbedrijven, maar ook villa’s en woonhuizen voor zichzelf en voor hun personeel. Ook de veilingen, tuinbouwschool en de landschuurtjes horen tot het bollenerfgoed, dat zo karakteristiek is voor de Bollenstreek.
Wie waren deze mensen en welke ontwikkelingen in de bollenteelt, techniek en handel hebben hun handelen bepaald? Dat wordt duidelijk in portretten van vijf bollenfamilies, die een indruk geven van de mens in het bollenvak.”

 

Boek met een missie

Marca Bultink besloot haar inleiding met een aantal voorbeelden van bedreigingen voor het karakteristieke landschap en erfgoed van de Bollenstreek, zoals de sloop van landschuurtjes en arbeiderswoningen en de schaalvergroting in het bollengebied.

“Dit boek is niet alleen bedoeld als een mooi lees- en kijkboek, het is ook een boek met een missie. Door het verhaal van de Duin- en Bollenstreek zichtbaar te houden in het landschap en de waardevolle gebouwen een nieuwe functie te geven, kunnen wij de ontwikkelingen blijven herkennen, die de Bollenstreek haar naam hebben gegeven.“

CHG-voorzitter Willem de Jong haakte daarop in: “Het CHG volgt de ontwikkelingen in de Greenport Bollenstreek op de voet en geeft ook haar mening over het nieuwe structuurplan voor de regio. Wij zijn blij dat de overheid steeds beter naar ons luistert, maar we moeten alert blijven. Kennis van de geschiedenis van het gebied en de verbanden daartussen is van groot belang. Daarom schenken wij dit boek aan alle gemeentebesturen in de Bollenstreek. Begin 2016 organiseren wij een conferentie over landschap en erfgoed in een veranderend gebied.”

De Jong overhandigde het eerste exemplaar aan Holland Rijnland-bestuurder Jos Wienen, die het boek dankbaar in ontvangst nam: “Het is een prachtig document over de streek geworden met heel veel informatie. Het gaat niet alleen over landschap en monumenten, u hebt hiermee ook zelf een monument neergezet”, aldus Wienen: “De rol van historische en landschapsorganisaties bij dit soort processen is soms lastig, maar wel belangrijk. De overheid heeft uw kritische geluiden nodig. Er is altijd een spanningsveld tussen wat de bevolking wil en de economische belangen van het gebied. Bij het afwegen daarvan is de Cultuurhistorische Atlas al een nuttig hulpmiddel, maar dat is een digitale opsomming van losse elementen. In dit boek wordt de samenhang tussen al die zaken geschetst. Met dit boek is het verhaal van de Bollenstreek nu beschikbaar als inspiratiebron voor een breed publiek.”

 

Verkrijgbaarheid

Aan het boek “Landschap en erfgoed van de bloembollencultuur” is vijf jaar gewerkt door een redactie, bestaande uit Marca Bultink, Piet Goemans, Peter Nijhof, Jos Warmenhoven en Joop Zwetsloot. Zij zijn allen actief in de Werkgroep Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap (CHG) Duin- en Bollenstreek.
Het boek is fraai vormgegeven door Job Verdoes uit Lisse. Het boek telt 192 pagina’s en bevat 450 foto’s, kaarten en andere illustraties.

Dankzij subsidies van Holland Rijnland en de Rabobank Bollenstreek bedraagt de winkelprijs slechts € 25,-.
Het boek is verkrijgbaar bij boekhandels en toeristencentra in de Bollenstreek en via www.bollenerfgoed.nl

Een must voor alle liefhebbers van de geschiedenis én de toekomst van de Bollenstreek.