geen

Modern Boeren op Oude Hoeves

Op 24 februari 2014 is in Zuid Limburg het project ‘Modern boeren op oude hoeves’ van start gegaan. Vijf LLTB-leden met uitbreidingsplannen op een monumentale of karakteristieke hoeve in Zuid-Limburg gaan het komende jaar aan de slag om een ontwerp voor hun plannen te maken. Doel van het project is om ruimte te bieden voor de noodzakelijke bedrijfsontwikkeling maar dit op een manier te doen die passend is bij bestaande monumentale gebouwen en het Zuid-Limburgse landschap.

Op 26 november as wordt het resultaat bekend gemaakt op een bestuurlijke conferentie in Geleen.

Een op( of is het n) zienbaar resultaat. De onzichtbare koeienstal
Vijf agrarische ondernemers met uitbreidingsplannen meldden zich aan voor de pilot die de provincie Limburg uitvoert rond de herziening van haar Omgevingsplan. Aan hun keukentafel werd lang en intensief gediscussieerd over wensen en mogelijkheden. Op twee plekken leidde dat tot consensus over een nieuw bedrijfsgebouw. Zo werd in de omgeving van Hoeve Wissengracht in Hulsberg een geschikte bouwlocatie voor een nieuwe aardappelloods gevonden. Bij de familie Gulikers werd ervoor gekozen om de nieuwe koeienstal gedeeltelijk in de helling in te graven en zo deels onzichtbaar te maken. Dat de partijen er op één van de andere locaties niet uit zijn gekomen, wijt erfgoedadviseur Mieke van Bers van de RCE onder meer aan de grote omvang van de geplande uitbreidingen. ‘Inpassing in een kleinschalig landschap als dat van Zuid-Limburg is dan een brug te ver”

Bron ROMagazine

Lees meer

,