geen

Statutaire wisseling bestuursleden bij AEN

Henk Vos (l), Johan Laman Trip (mid) en Ton Peters

Henk Vos (l), Johan Laman Trip (mid) en Ton Peters

Het Algemeen Bestuur van AEN  nam onder applaus en met lovende woorden op 27 november 2015 afscheid van secretaris Henk Vos. Zijn drie statutaire bestuursjaren zitten er op.

Ook voorzitter Johan Laman Trip nadert  het einde van zijn termijn. Gelet op de inhoudelijke plannen van AEN met betrekking tot onder meer monitoring welke nu gaan starten koos hij deze vergadering uit om tijdig ruim baan te maken voor zijn opvolger,

In dezelfde bijeenkomst kon hij de hamer overdragen aan zijn opvolger Ton Peters, welke bij  acclamatie tot de nieuwe voorzitter werd benoemd door het algemeen bestuur.

Op een later moment zal het bestuur afscheid van Johan nemen.