geen

AEN kiest nieuw bestuur

 

Ton Peters is de nieuwe bestuursvoorzitter van Agrarisch Erfgoed Nederland.  Het Algemeen Bestuur verkoos Ton bij acclamatie in zijn nieuwe functie. Tot medebestuursleden werden benoemd Ewoud van Arkel, medeoprichter van AEN en onder meer medeorganisator van het Jaar van de Boerderij 2013, en nieuwkomer Linda de Haan, erfgoeddeskundige. Nico Beun, bekend innovator, werd benoemd tot vast adviseur van het bestuur. De komende week zal het nieuwe bestuur de portefeuilleverdeling bekend maken. Dan is ook bekend of een vierde lid tot het Dagelijks Bestuur zal toetreden.

Ton Peters

Ton PetersTon Peters (1947), gehuwd, woont in Wapserveen (Dr).  Tot 2013 partner/directeur van zowel Seinpost Adviesbureau BV als ZKA Consultants & Planners. Nu nog partner én senior consultant in beide bureaus. Specialismen: organisatieadvies, interim-management, ‘gangmakers’-rol in processen. Actief (geweest) in: overheid, onderwijs, not-for-profit-organisaties. Actuele interesse in relatie tot AEN: hergebruik boerderijen en herinrichting boerderij erven.  http://www.seinpost.com/onze_mensen/ton_peters/3

Nico Beun

32f9aedProgrammamanager. Innovatie Agro & Natuur – netwerkorganisatie voor grensverleggende vernieuwingen (voorheen InnovatieNetwerk), Postbus 19197 | NL-3501 DD Utrecht | T 070-3785954 | M 06 48131099 | info + route zie www.innovatienetwerk.org. Bezoekadres: Croeselaan 15 | 3521 BJ  Utrecht. Innovatie Agro & Natuur ontwikkelt, als onderdeel van het ministerie van Economische Zaken,grensverleggende vernieuwingen in landbouw, agribusiness, voeding en groene ruimte en draagt er aan bij dat die  door belanghebbenden in de praktijk worden gebracht. Het gaat om innovaties gericht op duurzame ontwikkeling en met een focus op de langere termijn. Twitter: http://twitter.com/InnNetw https://nl.linkedin.com/in/nico-beun-b070a513/nl

Ewoud van Arkel (1949)

IMG_2075 cropped (1)Uitgever en boekhandelaar, met liefde voor agrarisch erfgoed. Woonplaats: Dijkerhoek (gem. Rijssen-Holten). Voorheen uitgever en directeur bij de uitgeverijen W.E.J. Tjeenk Willink (Zwolle), Kluwer(Deventer), resp. Spectrum (Utrecht). Vanaf 1999 bedrijfsadviseur met klanten in alle uitgeefsectoren. Vanaf 2010 betrokken bij Agrarisch Erfgoed Nederland als medeoprichter en beheerder Agriwiki, en als medecoördinator Jaar van de Boerderij 2013.Lid van het bestuur (secretaris) van de Stichting Twentse Erven. Lid van het algemeen bestuur van AEN. Mede-eigenaar BoerderijBoekwinkel. https://nl.linkedin.com/in/ewoudvanarkel/nl

Linda de Haan (1980)

Linda de Haan
Opgeleid aan Hogeschool Larenstein (tuin- en landschapsinrichting) en Vrije Universiteit (Erfgoedstudies). Heeft bij Het Oversticht gewerkt aan landschappelijke en cultuurhistorische projecten, waarvan veel gerelateerd waren aan (ruimtelijke ontwikkelingen op) boerenerven, zoals streekeigen huis en erf, ervenconsulent, karakteristieke panden, lid monumentencommissie,cursusleidster streekeigen vastgoed. Schreef het hoofdstuk boerenbouwkunst voor het boek ‘Cultuurhistorische atlas van de Vecht’. Werkt momenteel bij Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en werkte voorheen bij Vestigia, Grontmij en RCE. Woont in Deventer.  https://nl.linkedin.com/in/linda-de-haan-0a0a4a33