geen

Boek over de 100 oudste erven op Kampereiland.

Op 2 december 2015 vond de presentatie plaats van ‘Uit rivier en zee geboren’. Honderd erven op het Kampereiland 1364-2014. Martin Knol, voorzitter van de IJsselacademie, reikte het eerste exemplaar uit aan de burgemeester van Kampen, Bort Koelewijn. De Kampereilanden zijn al meer dan 650 jaar in het bezit van de stad Kampen. In de 14de eeuw werd de agrarische grond

Typische platte kampereiland pachtboerderij

Typische platte kampereiland pachtboerderij

opgedeeld in erven en sindsdien worden ze verpacht. Doordat het gebied door de werking van de IJssel en de Zuiderzee steeds aangroeide, nam het aantal erven ook toe: van acht erven in 1432, tot veertig in 1594, zeventig in 1782 en honderd in 1880. Over deze honderd oudere erven publiceerde oud-pachter Geuje van der Linde, onder de schuilnaam P. Achter, vanaf 1988 elke kwartaal een artikel in het tijdschrift ‘Erfnummer’. Hij begon bij Erf 1 en hield na vijfentwintig jaar op bij Erf 100. In ‘Uit rivier en zee geboren. Honderd erven op het Kampereiland 1364-2014’ is deze artikelenreeks op zorgvuldige wijze herzien, aangevuld en daarmee voltooid.

Vroeger 3-4 hooibergen per boerderij

Vroeger 3-4 hooibergen per boerderij

Van der Linde laat op treffende wijze zien dat landbouw – met de grillen en schoonheid van de natuur – altijd het Kampereiland heeft gekenmerkt. Tegelijk zien we dat op de pachtgronden in al die eeuwen veel is veranderd. ‘Uit rivier en zee geboren’ schetst hoe de brede maatschappelijke en agrarische ontwikkelingen van invloed waren en zijn op het leven en werken op de Kampereilander pachterven.

Het boek is te koop via boekhandel Waanders in de Broeren in Zwolle.

 

Klik hier voor website museum Erf29 op Kampereiland