geen

Onderhoudssubsidie in 2016

Dit voorjaar kunnen eigenaars van boerderijen weer onderhoudssubsidie aanvragen. Het moet gaan om boerderijen die zijn aangewezen als rijksmonument. De subsidie is 50% van de (subsidiabele) kosten en wordt voor een periode van 6 jaar verstrekt. Meer info is te vinden op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zo gaat het niet alleen om de huidige functie maar om de oorspronkelijke functie. Een speciale blog  van  Bureau Helsdingen is per 1 januari gestart en gaat dieper op de materie in.