geen

BSU en Vechtplassencommisie redden 16e eeuwse boerderij.

Boerderijenstichting Utrecht maakte  zich in 2015  sterk  voor het behoud van de historische boerderij ‘In het Honderd’ te Nieuwer ter Aa. De boerderij stond al jarenlang leeg en na verkoop was er een groot risico dat deze bijzondere 16de eeuwse boerderij voorgoed zou verdwijnen. Het 16de eeuwse karakter blijkt o.a. uit het gotische metselwerk in de gevel en de sleutelstukken van de balkconstructie.IMG_5423
Het verzoek van de BSU en de Vechtplassencommissie om deze boerderij op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen is gehonoreerd door de gemeente Stichtse Vecht. De boerderij is inmiddels verkocht en een restauratieplan is in voorbereiding.