geen

Belgen en Friezen

Foto: Vlasknopbreker © Fries Landbouwmuseum EarnewâldOp 4 december 2015 trokken CAG-medewerkers naar het Frysk Lanbou Museum in Earnewald (nabij Leeuwarden). Samen met collega’s van de Fryske Akademy, NAHI (Rijksuniversiteit Groningen), de provincie Friesland, Tresoar en het Fries Filmarchief wisselde men inzichten en ideeën uit over hoe op een verfrissende manier kan worden (samen)gewerkt rond het erfgoed van boeren en platteland.

Het Fries Landbouwmuseum rondde onlangs de volledige registratie en digitalisering van zijn objectencollectie in ADLIB af (circa 10.000 objecten) en zal deze de volgende maanden overbrengen naar het nieuwe gemeenschappelijke en duurzame erfgoeddepot in Leeuwarden. De provincie Friesland investeert de volgende jaren enkele miljoen euro’s in het verzamelen, digitaliseren en ontsluiten van foto’s en films.

Het concept van Het Virtuele Land als verzamelplek en erfgoedbank voor het agrarisch erfgoed vonden de Nederlandse organisaties zeer inspirerend. Pistes voor een mogelijke samenwerking, bijvoorbeeld rond melkerijen en de suikerindustrie, werden besproken. Een rondleiding in het museum sloot het werkbezoek af. (bron Nieuwsbrief CAG januari 2016)