geen

Grootste historisch agrarisch monument Werelderfgoed Status in 2017 ?

Ontwikkeling historische landbouwkolonie Frederiksoord.        

 

Provincie Drenthe, gemeente Westerveld en de Maatschappij van Weldadigheid werken al ruim een jaar samen aan de gebiedsontwikkeling van de voormalige (landbouw-) Kolonie Frederiksoord. Doel is het gedachtegoed van Johannes van den Bosch en het cultureel erfgoed toekomstvast te maken. Na aanscherping van de visie wordt er nu gewerkt aan een merkmanifest. Vervolgens worden in de komende jaren een tiental projecten uitgevoerd. Voor 2016- 2017 ligt daarbij het accent op de ontwikkeling van het Koloniecentrum en de gebiedsontwikkeling van het Hart van Frederiksoord. Vanuit de publiek-private-samenwerking wordt intensief samengewerkt met meerdere lokale- en provinciale stakeholders. De Koloniën van Weldadigheid werden in 1818 gesticht in Zuidwest- Drenthe onder de vlag van de Maatschappij van Weldadigheid met als doel om via landontginning en landarbeid, paupers, landlopers en minder bedeelden uit de grote steden, na jaren van Franse bezetting, een beter bestaan te geven. Dit resulteerde in een uniek cultuurlandschap met kenmerkende orthogonale sturctuur; ruim 100 vierkante kilometers ontgonnen woeste grond in een periode van slechts enkele jaren; en de bouw van ruim 420 koloniehoeven binnen 5 jaar. In het boek ‘De Proefkolonie’ van Will Shackmann is de rijke geschiedenis uitvoerig beschreven. Het latere (en meer bekende) Veenhuizen ontstond later uit Frederiksoord; oorspronkelijk als wezengesticht, later als penitiere inrichting. De 5 oorspronkelijke componenten (waarvan 2 in de provincie Antwerpen, de landbouwkolonie Wortel en de strafkolonie Merksplas) zijn hiermee in oppervlakte, het grootste historische agrarische monument in Nederland; en worden in 2017 door het Rijk voorgedragen voor een UNESCO Werelderfgoedstatus. Anno 2016, bestaat de Maatschappij van Weldadigheid nog steeds: Meer informatie: http://maatschappijvanweldadigheid.nl/wordpress/

Bron:

Bernard Stikfort | Team leefomgeving | Beleidscoördinator erfgoed & cultuurhistorie

GEMEENTE WESTERVELD | Postbus 50, 7970 AB Havelte | Raadhuislaan 1, 7981 EL DIEVER | T (0521) 349 349 | F (0521) 349 499 | I www.gemeentewesterveld.nl | @gem_westerveld | @ErfgoedWveld