geen

Eigenaar Noord Hollandse stolp: let op !!!

REGELING DAKHERSTEL ALLE HENS AAN DAKEigenaren van stolpboerderijen in Noord-Holland kunnen zich tussen 1 februari en 1 maart 2016 aanmelden voor ‘Alle hens aan dak’, de laagrentende lening voor dakherstel bij stolpboerderijen. Met deze financiële regeling wil de provincie Noord-Holland de restauratie van rieten- en pannendaken, maar ook van de dakgoten en waterafvoer van stolpboerderijen bevorderen. Er is een laagrentende lening bij herstel van minimaal € 25.000,- aan kosten mogelijk. De regeling is onderdeel van het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten en wordt uitgevoerd door het Nationaal Restauratiefonds.

De stolpen bepalen als ‘piramides van de polder’ het beeld en silhouet van het Noord-Hollandse platteland. Inwateren van het stolpdak bevordert het verval van deze karakteristieke boerderijen. Het is daarom van groot belang de daken water- en winddicht te houden. Van de ruim 5.500 stolpen in Noord-Holland heeft bijna 90% geen monumentenstatus en er is voor deze categorie geen financiële tegemoetkoming voor restauratie. Stolpen op gemeentelijke monumentenlijsten kunnen overigens ook voor deze regeling in aanmerking komen. Het gaat om stolpboerderijen tot 1940 met een houten vierkantsconstructie, gebouwd voor de (aanvankelijke) agrarische bedrijfsvoering.

Op de website  van de Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’ zijn de voorwaarden en procedure vermeld. Vanaf 1 februari 2016 is het aanmeldingsformulier op de site te downloaden dat tot 1 maart 2016 ingevuld en met beeldmateriaal ingezonden kan worden. Uit de aanmeldingen worden vier inzendingen geselecteerd die na inspectie van Monumentenwacht Noord-Holland in aanmerking kunnen komen voor een aanvraag bij hetNationaal Restauratiefonds.

bron: Vrienden van de Stolp Mart Groentjes