geen

Middeleeuwse reconstructie van zodenhuis in Fryslân

28 januarReconstructie vroegmiddeleeuws zodenhuisi 2016 De reconstructie van een vroegmiddeleeuws zodenhuis in Firdgum is sinds november open voor publiek. Het is  officieel geopend door gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân. De bouw van deze bijzondere archeologische reconstructie is gecoördineerd door het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Het project maakt deel uit van het promotieonderzoek van Daniël Postma naar bouwtradities in het Noord-Nederlands kustgebied. Postma presenteerde bij de opening  zijn boek ‘Het zodenhuis van Firdgum – Middeleeuwse boerderijbouw in het Friese kustgebied tussen 400 en 1300’. Hierin wordt uitgebreid verslag gedaan van het ontwerp- en bouwproces van het zodenhuis en een geheel nieuwe visie gepresenteerd op de bouwkundige ontwikkeling van de Noord-Nederlandse boerderij.

Lees meer over deze uitgave op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.