geen

De “Mooiste boerderij van Utrecht”

28 mei 2016. 

Na een spannende strijd, waarbij dit jaar ook het publiek direct was betrokken, heeft Mariëtte Pennarts, gedeputeerde van de Provincie Utrecht, op 28 mei jl. de winnaar van de verkiezing van de Mooiste boerderij van Utrecht bekend gemaakt. Het is de boerderij van de familie Rosenboom te Benschop. Doorslaggevend voor de jury was dat het hier gaat om een fraaie historische boerderij waar -naast het moderne agrarische bedrijf- ook veel is gedaan aan de belevingswaarde voor de recreant, met behoud van de landschappelijke waarde van de omgeving.

Boerderij TRB Benschop - Foto Frits van der Gronde

De Boerderijen Stichting Utrecht (BSU) organiseerde dit jaar de 25-ste keer deze verkiezing van de Boerderij van het Jaar. Een feestje waard! Daarom ging dat dit jaar net even iets anders ging dan andere jaren. Dit keer was aan alle gemeentebesturen van de Utrechtse gemeenten gevraagd hun twee mooiste boerderijen aan te melden. Uit alle inzendingen zijn door de BSU vier boerderijen genomineerd om in aanmerking te komen voor de titel Boerderij van het Jaar: boerderij’Land houdt stand’ uit Abcoude, ‘TRB’ in Benschop, Wederopbouwboerderij aan het Nude in Rhenen en de kinderboerderij uit Zeist. Een vakjury ging op pad langs de genomineerden om alles goed te bekijken en haar oordeel uit te brengen. De jury bestond uit Judith Toebast, specialist agrarische bouwkunst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Paul Roncken, adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de Provincie, Bert van Donselaar, voorzitter LTO Noord, Mario Broekhuis, hoofdredacteur Landleven en Roel Robbertsen, voormalig commissaris van de Koningin in Utrecht. Een extra criterium dit jaar was de belevingswaarde van de boerderij. Hoe kan het publiek de boerderij ervaren en beleven? Kun je de boerderij bezoeken of ligt deze bijvoorbeeld aan een toeristische route?

Helemaal nieuw was dat het publiek haar stem kon uitbrengen via de website van de BSU www.utrechtseboerderijen.nl. Er is flink de publiciteit gezocht om vooral veel stemmen te winnen!

Op de feestelijke bijeenkomst, afgelopen zaterdag 28 mei, op boerderij Groot Zandbrink in Leusden, waren alle fans en belangstellenden bij elkaar gekomen. Daar kreeg iedereen te horen wie er met de titel van 25-ste Boerderij van het Jaar vandoor ging. Na een informatieve presentatie over de karakteristiek van de Utrechtse boerderijen en een bijdrage van de Monumentenwacht Utrecht vol tips voor het onderhoud, volgde na de pauze de ontknoping van de spannende strijd. Van elke genomineerde werd een filmpje vertoond en lichtte de vakjury toe waarom de boerderij zo bijzonder was. Hierna was het woord aan de wethouders van de betreffende gemeenten, de heer Goldhoorn van De Ronde Venen, de heer Spelt van Lopik, de heer Kleijn uit Rhenen en de heer Luca uit Zeist. In een korte pitch vertelden zij met veel enthousiasme en bevlogenheid waarom zij deze boerderijen hadden aangemeld en wat de betekenis is van het agrarische erfgoed voor iedereen.

Na een bijzondere actie van de gedeputeerde Mariëtte Pennarts verscheen de winnende boerderij in beeld: “TRB” in Benschop! Deze oudste boerderij in het weidse veenweidegebied van de Lopikerwaard heeft een erf met een hoge belevingswaarde. Niet alleen wordt er nog volop geboerd en bevinden zich achter de historische boerderij een modern verbreed agrarisch bedrijf met 120 melkveekoeien en paarden, ook is er een gasterij en camping met uitkijktoren, waardoor de recreant het agrarisch leven en het landschap ten volle kan ervaren.

Bron: Landschap Erfgoed Utrecht | Boerderijenstichting Utrecht