geen

Vrijwilligers gezocht voor boerderij-inventarisatie in Salland

Onderschoer - Foto Diederik Roeterdink 2010

19 september 2016  |  De Overijsselse boerderijstichtingen, IJsselhoeven, Sallands Erfgoed, Twentse Erven en Maarkels Landschap, zijn onder de vlag van het project BIM, begonnen met de inventarisatie van alle boerderijen in Overijssel, als pilot voor een Nederlandse inventarisatie.

Het doel van het project is om na afloop een overzicht te hebben van alle boerderijen (ook de moderne) die er in Nederland staan. Om te weten wat er verdwijnt, erbij komt, in kwaliteit achteruitgaat, hoe de boerderij wordt gebruikt, etc. Die kennis is nodig om de veranderingen op het platteland te zien en om tot actie te kunnen overgaan. Bijvoorbeeld leegstand: dat is een thema dat in sommige delen van het land steeds actueler wordt. Kortom: meten is weten.

Het BIM-onderzoek start in een aantal gemeenten in Salland. Op dit moment wordt er gewerkt in Olst-Wijhe en Raalte. Later in het jaar beginnen we ook in de gemeenten Deventer (het buitengebied van het voormalige Diepenveen en Bathmen) en Rijssen-Holten.

Voor het werk aan dit uitdagende project doen we graag een beroep op vrijwilligers. Die kunnen aan de slag als datawerker of als veldwerker.

De werkzaamheden in de eerste categorie – de datawerker – vinden plaats achter de computer. Enige ervaring met het omgaan met verschillende soorten websites en met Excel is voorwaarde. In principe komt het er op neer dat kant en klaar beschikbare gegevens worden gecontroleerd op juistheid en compleetheid, aan de hand van via internet toegankelijke databestanden. Denk daarbij aan het controleren van de locatie (de coördinaten) van betreffende boerderijen, en van de huidige functie(s) zoals die te vinden zijn in het kadaster (BAG) en in de toepasselijke bestemmingsplannen.

De veldwerkers trekken er op hun beurt (dus ná het controlewerk van de datawerkers) op uit om met eigen ogen vast te stellen of de verzamelde gegevens kloppen met de werkelijkheid en om nog extra gegevens toe te voegen. Het vraagt wat meer tijd, maar de periode waarin het werk moet gebeuren is langer. We hopen Raalte voor het eind van het jaar klaar te hebben. Olst-Wijhe zal iets later klaar zijn. De veldwerkers doen het werk zoveel mogelijk in hun eigen buurt, met behulp van een zgn. app (webapplicatie) op een (als het kan, eigen) tablet (iPad of Android). De projectleiding zorgt voor een goede introductie en ondersteuning van het werk. Zowel voor de veldwerkers zelf als voor de te onderzoeken gebieden.

Voor beide soorten werkzaamheden is het fijn te kunnen rekenen op al aanwezige kennis van het gebied en van de boerderijen. Om die reden zoeken we dus mensen die ter plekke goed zijn ingevoerd. Er is aan het werk géén vergoeding verbonden. Het gaat om echt vrijwilligerswerk. Naar ons idee is het ook dankbaar en leuk werk. Het geeft veel inzicht in de status van de voor een mooier platteland zo belangrijke (deels voormalige) boerderijen. We denken dat het resultaat een goede aanvulling is op alle werk dat de historische verenigingen en boerderijstichtingen doen, zeker geen concurrentie.

Zou u er iets voor voelen mee te werken, of kent u anderen die geïnteresseerd zijn, geef het dan aan door aan de BIM-projectleider, Gerard Hendrix,  06 25 38 30 75 of via e-mail. Meer informatie over BIM is te vinden op deze website.