geen

Boerderijenfoto’s SHBO-collectie offline!

23 november 2016 | Van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bereikt ons een alarmerend bericht. Door onduidelijkheden met betrekking tot  het auteursrecht van onderdelen van de voor de boerderijenwereld onmisbare SHBO-collectie, is de Rijksdienst genoodzaakt de foto’s voorlopig offline te halen. Oorzaak van het offline halen is een door de erfgenamen van één van de fotografen neergelegde juridische en financiële claim op een kleiner deel van de collectie.  De  afbeeldingen van foto’s uit de SHBO-collectie zijn vanaf 24 november 2016 niet meer te raadplegen. In een later stadium wordt bepaald welke foto’s weer beschikbaar komen. Ook wordt er dan opnieuw gekeken naar de voorwaarden voor het opvragen van het beeld. De analoge SHBO-collectie blijft raadpleegbaar. Om die te kunnen raadplegen moet er wel steeds een afspraak gemaakt worden via onze bibliotheek.

Vanaf 2010 wordt de beeldcollectie van de SHBO (Stichting Historisch Boerderij Onderzoek) op de Beeldbank van de RCE getoond. De gedigitaliseerde SHBO-collectie bestaat uit ruim 50.000 afbeeldingen, foto’s en tekeningen van opmetingen.  In de meeste gevallen gaat het om afbeeldingen in lage resolutie. Het zijn digitale kopieën van analoge afbeeldingen uit het in 2007 aan de RCE overgedragen archief van de SHBO.

 Vragen met betrekking tot de SHBO collectie kunnen per e-mail worden gesteld aan de bibliotheek.