geen

Het RCE-congres over wederopbouw

27 december 2017 | Op woensdag 23 en Wederopbouwboerderij in Rhenendonderdag 24 november vond in de Veerensmederij in Amersfoort het congres Wederopbouw, een kansrijke erfenis plaats. Een congres over de toekomst van de wederopbouw. Rijksbouwmeester Floris Alkemade riep de eerste dag op om de erfenis van deze periode op de agenda te blijven zetten. Op de tweede dag ondertekenden minister Jet Bussemaker en de wethouders van 30 wederopbouwgebieden een intentieverklaring over de omgang met deze toonbeelden van de naoorlogse periode.

Huub Hooiveld, lid van het dagelijks bestuur van Agrarisch Erfgoed Nederland gaf in één van de workshops een toelichting op de ontwikkelingen op het platteland. Ook voor de wederopbouwboerderijen dreigt leegstand. En dat terwijl het toewijzen van nieuwe bestemmingen nog vaak op tegenstand moet rekenen. Een actuele problematiek voor het agrarisch erfgoed als geheel.

Zie ook het uitgebreider verslag van het congres van de hand van Jaco Boer (klik hier).