geen

Overdracht van agrarisch erfgoed

Expert-bijeenkomst in Benschop30 januari 2017 | Wie is de nieuwe plattelandsbewoner? Die vraag werd beantwoord door Rixt Bijker, onderzoeker aan de VU, op de expert-bijeenkomst die op 26 januari 2017 werd gehouden in Benschop. Het ging over vraagstukken van overdracht en opvolging. Met aan tafel eigenaren, ondernemers, “de opvolgende generatie”, makelaars, een notaris, een wethouder en andere professionals werd het onderwerp op gloedvolle wijze bediscussieerd en onderzocht.

Het blijkt wel dat het proces van overdracht van de boerderij een complex en langdurig verhaal is. Zeker als daar ook nog de opvolging in het agrarisch bedrijf bijkomt. Het mooiste zou zijn als alle benodigde stappen voor overdracht van tevoren konden worden doordacht en gepland; de praktijk is vaak een andere.

Zeker bij de overdracht van het agrarisch bedrijf is een duidelijk toekomstperspectief, onderbouwd met een stevig businessplan, voorwaarde. Daar komen vele disciplines bij om de hoek kijken. Niet alleen de financiële en fiscale aspecten, maar ook de beperkingen van het ter plekke geldende ruimtelijkeordeningsbeleid. En natuurlijk: het erfgoedkarakter en de bijzondere eisen die dat met zich meebrengt. Hoe voorkomen we dat er waardevolle gebouwen en erven verloren gaan?

Elke overdracht is maatwerk. De visie en de ambities van de nieuwe generatie bewoners bepalen in hoge mate de flexibiliteit en daarmee het succes van de overdracht. Daarbij worden ze geholpen door makelaars, notarissen en plattelandsadviseurs. De gemeentelijk overheid speelt in dit alles een cruciale voorwaarde-stellende rol.

De bijeenkomst in Benschop was een gezamenlijk initiatief van Agrarisch Erfgoed Nederland, de Boerderijenstichting Utrecht, Boerderij & Erf en Landschap Erfgoed Utrecht.

3-jarenplan

Met de zeer geslaagde expert-bijeenkomst in Benschop, kreeg het programma dat AEN heeft opgezet voor de komende drie jaar een boeiende en toonzettende aftrap. Leidend thema voor dat 3-jarenplan is de interactie van boerderij (als complex van gebouwen met verschillende functies) en omgeving (het erf, het omliggende land, de streek).

In een reeks van expert-bijeenkomsten zoals die nu voor het eerst werd gehouden en waarvan er nog twee volgen, wordt kennis verzameld over een veelheid van aspecten die de ontwikkelingen op het platteland bepalen. Die kennis wordt geëvalueerd en kritisch gewogen op het in de loop van het jaar te houden vakcongres. Daarmee houdt het niet op, want de in volgende jaren komen er netwerkdagen en zelfs een heuse theaterproductie.

Met al die verzamelde kennis hebben AEN en de door haar vertegenwoordigde boerderijenstichtingen een flink middel in handen om mee te praten op verschillende beleidsniveaus. Dat is ook de bedoeling.

Daarnaast brengt deze reeks van activiteiten de onmisbaarheid van de historische, beeldbepalende boerderijen nog weer eens extra onder de aandacht van een groot publiek. Hoe houden we anders, zonder dat erfgoed, het fraaie en kenmerkende landelijke gebied in stand?

Informatie

Op deze website wordt met regelmaat verslag gedaan van de uitkomsten van de verschillende bijeenkomsten. Tegen het eind van het jaar verschijnt er bovendien een voor iedereen gratis beschikbaar manifest, waarin de belangrijkste conclusies worden beschreven.

Klik hier voor het artikel van Maarten Ettema, dat hij maakte naar aanleiding van de bijeenkomst In Benschop. Er is een bovendien een verslag beschikbaar, gemaakt door Jeroen Schuurman (klik hier).