geen

De erfgoedsector vraagt aandacht van de politiek

21 dec. 2017 | Doen we het goed op het gebied van het behoud van erfgoed? Niet alleen gisteren en vandaag, maar ook morgen en overmorgen? Vragen waarop de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) als vertegenwoordiger van de erfgoedsector antwoord geeft in het in november 2017 gepresenteerde visiedocument Erfgoed in transitie.

Ook voor de monumentale boerderijen is dit visiedocument van belang. In Nederland tellen we 6000 boerderijen met de status rijksmonument (plus nog 1500 losse objecten zoals hooibergen, kookhuisjes, washokken, etc.). Daarnaast zijn er nog zo’n 7 á 8000 gemeentelijke monumenten; de rest van de historische boerderijen, naar schatting 95.000 (!), heeft geen monumentale status. Agrarisch Erfgoed Nederland is lid van de FIM. De belangen van in het bijzonder de particuliere monumenteneigenaren worden behartigd door de mede door AEN, recent opgerichte Federatie Particuliere Monumenteneigenaren FPMe (zie het bericht van 17 maart 2017).

Visie, ontwikkeling en ambitie
Zijn we opgewassen tegen de uitdagingen van de toekomst: wanneer kunnen we zonder fossiele brandstoffen? Spreken we ook tot de verbeelding van nieuwe Nederlanders? Hoe bereiden we ons daarop voor? Willen we afwachten, volgend zijn of zelf richting kiezen? De lijnen uitstippelen en netwerkpartners uitnodigen om in die richting samen op te trekken? Het visiedocument Erfgoed in transitie verkent de visie die de erfgoedsector daarin kan ontwikkelen, neemt stelling en ontvouwt ambities. Daarnaast wil de FIM ook de overheid uitdagen om kleur te bekennen en haar visie op de erfgoedsector uit te spreken. Het visiedocument daagt de overheid uit om de erfgoedsector te ondersteunen in haar visie, stelling en ambitie.

Behoud erfgoed is een collectieve opgave
De FIM vindt dat het behoud van erfgoed voor onze samenleving een collectieve opgave is. De erfgoedsector kan een verbindende rol spelen in de samenwerking tussen partijen in de samenleving, maar kan dit niet alleen en heeft hier andere maatschappelijke organisaties en de overheid bij nodig. Het visiedocument is te zien als een tegenhanger van het gebrek aan visie dat de FIM zowel binnen de erfgoedsector zelf als binnen de overheid tegenkomt.

Prachtige projecten als troefkaarten
In het deel Troefkaarten van erfgoed in transitie vindt u een aantal projecten die als inspiratie kunnen dienen. Een mooi voorbeeld is het verhaal over de Scholten-boerderijen rondom Winterswijk. Het waren de boeren en de boerenknechten die het land rondom Winterswijk bebouwden en zo het karakteristieke coulisselandschap vormgaven. In het Waardevol Landschap Winterswijk speelt landbouw nog steeds de hoofdrol, in de economie en het sociale leven, maar ook in het behoud van het cultuurlandschap met zijn vele agrarische monumenten.

Het visiedocument van de FIM is te vinden op deze website. Klik hier.