geen

Instandhouding fiscale aftrek onderhoudskosten opnieuw actueel

Boerderij bij Stift Weerselo16 maart 2018 | De afschaffing van de fiscale aftrek van onderhoudskosten in geval van rijksmonumenten – het betreft onder meer ca 6000 boerderijen – blijft ook onder dit nieuwe kabinet een dreigend scenario.
Verenigd in de Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe) hebben de Vereniging Bewoond Bewaard, de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen en Agrarisch Erfgoed Nederland de huidige minister van OCW Van Engelshoven in een krachtig gestelde brief een schot voor de boeg gegeven. In die brief wordt nog eens een gedegen onderbouwd pleidooi gehouden voor het in stand houden van de vertrouwde fiscale regel.
De brief is te lezen op deze website (klik hier).

Steun de petitie!

Om de brief te voorzien van breed draagvlak heeft de FMPe tevens het initiatief genomen om een petitie op te stellen en daarvoor ondersteuning te vragen van zoveel mogelijk betrokken erfgoed-liefhebbers.
U kunt de petitie tekenen op de website Petities.nl (klik hier).

Wij, voorstanders van het behoud van de fiscale aftrekregeling voor rijksmonumenten constateren:
– dat goed verzorgde rode en groene Rijksmonumenten bijdragen aan de kwaliteit van onze steden, dorpen en het buitengebied,
– dat de 45.000 eigenaren van Rijksmonumenten de hoge kosten van instandhouding en onderhoud zelf moeten betalen,
– dat de huidige fiscale aftrek (maximaal 40%) daarom hard nodig is en die volgens de evaluatie zelfs effectief en efficiënt is,
– dat daarom 90% van onze Rijksmonumenten in zeer goede staat verkeert.
Wij verzoeken:
– niet mee te gaan met de onbegrijpelijke dwaling van OCW om de huidige kostenaftrek voor eigenaren van rijksmonumenten drastisch in te perken,
– de stroperige subsidieregeling van de Minister van OCW te stoppen,
– de huidig fiscale aftrek voor Rijksmonumenten voor altijd met rust te laten.